Bestuur

Terug naar Organisatie

Voor IVN Veghel vindt u hier de nodige informatie "van bestuurlijke aard".

Naam organisatie

  • IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Veghel
  • IVN Veghel

RSIN-nummer

  • 802115305

Correspondentieadres
Secretariaat IVN Veghel
p.a. Marterweide 7
5467 LK VEGHEL

Bezoekadres
Basisschool De Bunders
De Langedonk 1
5467 CV VEGHEL
(parkeerplaats en ingang achter de school)

Doelstelling
IVN Veghel wil de natuur in al haar kleur en veelvormigheid onder de aandacht van mensen brengen en daardoor bijdragen aan de verwondering en het respect voor al het leven rondom ons. Daarom is onze zelfgekozen lijfspreuk: In Voor Natuur.

Beleidsplan
IVN Veghel wil zo toegankelijk mogelijk zijn voor het publiek. Informatie over de natuur en informatie over activiteiten van IVN Veghel wordt verstrekt aan het publiek via deze website en via voor het publiek toegankelijke activiteiten en lezingen. Het publiek heeft daarnaast toegang tot het verenigingsblad van de voorgaande maanden.

Voor leden zijn er naast de algemene voor het publiek toegankelijke activiteiten ook nog specifieke ledenactiviteiten en -lezingen. De leden worden hierover geinformeerd via deze website en op regelmatige basis via e-mail. De leden ontvangen daarnaast maandelijks een door IVN Veghel uitgegeven verenigingsblad.

Bestuursfuncties

  • voorzitter
  • secretaris
  • penningmeester
  • bestuurslid (2x)

Gegevens van de bestuurders

Voorzitter:
(geregistreerd)

 

Fer Kalis

 

Marterweide 7
5467 LK Veghel
0413 - 341 348
secretariaat
@ivn-veghel.nl

Secretaris:
(geregistreerd)

 

vacant

   

Penningmeester:
(geregistreerd)

  ad-interim
Henk van Helmond
  Lavendellaar 34
5467 BE Veghel
0413 - 367 476
06 - 5155 3430
penningmeester
@ivn-veghel.nl
Bestuurslid:
(geregistreerd)
  Marianne van Zeeventer   Roekdonk 2
5467 DP Veghel
0413 - 785 207

Bestuurslid:

  Bjorn van Lieshout   Julianasingel 36
5469 AJ Erp
0413 - 850 523

Belonigsbeleid

  • bestuur: vrijwilligersbasis
  • directie: geen, n.v.t.
  • medewerkers: geen, n.v.t.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Zie de informatie op deze website onder:

Financieel overzicht

Laatste update: februari 2019

Link naar overheid voor inhoud en doelstelling ANBI

 

Terug naar Organisatie