Bestuur

Terug naar Organisatie

Voor IVN Veghel vindt u hier de nodige informatie "van bestuurlijke aard".

Naam organisatie

  • IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Veghel
  • IVN Veghel

RSIN-nummer

  • 802115305

Correspondentieadres
Secretariaat IVN Veghel
p.a. Julianasingel 36
5469 AJ Erp

Bezoekadres
PieterBrueghelHuis
Middengaal 25
5461 XB Veghel

Doelstelling
IVN Veghel wil de natuur in al haar kleur en veelvormigheid onder de aandacht van mensen brengen en daardoor bijdragen aan de verwondering en het respect voor al het leven rondom ons. Daarom is onze zelfgekozen lijfspreuk: In Voor Natuur.

Beleidsplan
IVN Veghel wil zo toegankelijk mogelijk zijn voor het publiek. Informatie over de natuur en informatie over activiteiten van IVN Veghel wordt verstrekt aan het publiek via deze website en via voor het publiek toegankelijke activiteiten en lezingen. Het publiek heeft daarnaast toegang tot het verenigingsblad van de voorgaande maanden.

Voor leden zijn er naast de algemene voor het publiek toegankelijke activiteiten ook nog specifieke ledenactiviteiten en -lezingen. De leden worden hierover geinformeerd via deze website en op regelmatige basis via e-mail. De leden ontvangen daarnaast maandelijks een door IVN Veghel uitgegeven verenigingsblad.

Bestuursfuncties

  • voorzitter
  • secretaris
  • penningmeester
  • bestuurslid (2x)

Gegevens van de bestuurders

Voorzitter:
(geregistreerd)

  Ton Hermans   Antoniusstraat 11
5469 EV Keldonk
0413 – 21 02 16
06 – 28 062 650
bestuur@ivn-veghel.nl

Secretaris:
(geregistreerd)

  Bjorn van Lieshout   Julianasingel 36
5469 AJ Erp
06 - 1174 0738
secretariaat
@ivn-veghel.nl

Penningmeester:
(geregistreerd)

  Matty Meij   Parkietendonk 5
5467 DR Veghel
0413 - 35 00 91
penningmeester
@ivn-veghel.nl
Bestuurslid:   Rea Vonk - Dekkers  


Bunderstraat 129
5481 KC Schijndel
06 – 14 371 000

 

Bestuurslid:

  vacant  

 

Belonigsbeleid

  • bestuur: vrijwilligersbasis
  • directie: geen, n.v.t.
  • medewerkers: geen, n.v.t.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Zie de informatie op deze website onder:

Financieel overzicht

Laatste update: maart 2021

Link naar overheid voor inhoud en doelstelling ANBI

 

Terug naar Organisatie