Stukje geschiedenis van de Riethovense vlinder-insectentuin

Natuurweetje gepubliceerd op 12 juli 2015

De recente publicatie omtrent de vernieuwde Vlindertuin in Riethoven heeft zoals ook bedoeld was wel wat losgemaakt. Zodra we de gelegenheid hadden om in de zomerse warmte er op uit te gaan zijn we eens gaan kijken. Achter de fraai uitgevoerde bloemenvlinder zagen we diverse vlinders fladderen boven een uitzonderlijk weelderige plantengroei. Talloze soorten planten waren abnormaal van formaat met een weelde aan bloemen en zaaddozen. Aan water leek er op dat moment nog geen groot gebrek te zijn. De klassieke handpomp op het terrein is niet in staat om dat op te vangen.

Vlinder-insectentuin Riethoven

De vraag hoe dan de rijke plantengroei en -bloei in deze droge tijd mogelijk kan zijn kon door een contact met Jan Das, één van de vroegste initiatiefnemers, verduidelijkt worden. Zijn relaas luidt ongeveer als volgt:
In het kader van een door de Ned. Heidemaatschappij uitgeschreven wedstrijd om iets met de natuur en kinderen te doen schreven we met een aantal IVN'ers in voor “Een kern met pit”. Met de kinderen, 30-40 in getal, maakten we het Natuurleerpad “De Beemd” en wonnen de eerste prijs. Zo volgde er nog een viertal leerpaden. Als laatste kwam in 1997 “De Vlindertuin” tot stand. Ons doel was om samen met de jeugd-IVN'ertjes een vlindertuin te maken op de plek waar nu nog steeds de vlindertuin ligt. Het terreintje was een braakliggend overhoekje van de gemeente Riethoven. In het midden stond wat gras en het terreintje was omzoomd door een bomensingel met veel braamstruiken. Er kwamen de gewone kruiden voor zoals paardenbloem, klaver, muur, biggenkruid, leeuwentand, herderstasje e.d.
Na toestemming van het gemeentebestuur werd de grond door gemeentewerken schoongemaakt en gefreesd en konden we beginnen. Ieder kind kreeg zijn eigen tuintje. Een aantal jaren is dat goed gegaan totdat we op het laatst maar enkele kinderen meer hadden en we noodgedwongen zijn gestopt. De tuin werd door ons nog enigszins onderhouden maar verwilderde wel langzamerhand.
In 2010 kwam er een contact tot stand tussen enkele IVN'ers en de leerkrachten van de onderbouw van onze school. Samen wilden ze de kinderen plantjes laten zetten in de Vlindertuin. Mijn buurman, wiens kleinzoon ook hier op school zat, freesde met zijn tuintractor een stuk van de Vlindertuin. De IVN'ers hadden inmiddels plantjes gezaaid en zo konden na enige tijd de schoolkinderen ieder een paar plantjes zetten in de Vlindertuin en wekelijks kwamen de juffen met de klas kijken.
In 2013 kwam één van de leden van de Kernraad Riethoven bij mij aan de deur met het voorstel om de tuin opnieuw te renoveren. Zij, de Kernraad, wilden daarvoor een geldbedrag vragen aan de gemeente Bergeijk. Hun voorstel werd aangenomen en de gemeente stelde een bedrag beschikbaar voor het plan. In het voorjaar van 2014 is de grond machinaal gespit en daarna is met een grote bosbouwfrees de hele tuin met alle takken van bomen en struiken gefreesd.
Dat is dus nu ongeveer anderhalf jaar geleden. We zijn toen meteen begonnen met het planten van allerlei planten en struiken. Ook vorig jaar hadden we een prachtige tuin, maar inderdaad nog niet zo overvloedig als nu. Wat dat betreft zou de vertering van de planten en struiken wel eens de oorzaak kunnen zijn.

Aldus de voorgeschiedenis. Zo kunnen we nu dus getuige zijn van een uniek verschijnsel: XXL-groei en bloei in de Riethovense Vlindertuin. Kijken hoe lang dat stand houdt, de komende jaren. Er is nu veel te zien in ieder geval en het is er goed uitrusten op één van de bankjes.

Jan van Twisk

Meer natuurweetjes