Valkenswaard-Waalre
Natuur in de Buurt
zaterdag01jan2022

Zonnebrand

Natuurweetje gepubliceerd op 3 september 2019

Een lange hete zomer hebben we intussen achter de rug. Een zomer met daarin een paar uitschieters wat de temperatuur betreft. En ook wat de regenval betreft. De eerste naar boven met een hittegolf van een aantal dagen. De tweede naar beneden met een langdurig gebrek aan neerslag vooral in de oostelijke en zuidelijke landstreken. Klimaatverandering kan de oorzaak zijn of in ieder geval er aan bijgedragen hebben.
Nu was het vorige jaar ook al een droge en hete uitschieter dus de gevolgen van beide extremen stapelen zich op. Dat is te zien aan verschillende opgetreden veranderingen in de natuurlijke omgeving. Zo zijn de zo bekende Brabantse vennen voor een groot deel droog komen te staan en zijn ze in snel tempo aan het verlanden door groei van passende plantensoorten. Neerslag van een verhoogde hoeveelheid stikstof uit de lucht helpt daarbij nog extra.
Er is een rampzalige snelle sterfte van bepaalde soorten naaldhout zoals fijnspar opgetreden die dankbaar door een klein zwart schorskevertje benut wordt en bevorderd.
Maar ook andere boomsoorten hebben te lijden onder nieuwe ziekten en belagers zoals de explosie van de eikenprocessierups.

zonnebrand plataanZonnebrand bij plataan

Wellicht zijn er bovendien nog andere kwalen die door het ongebruikelijke klimaat bevorderd worden zonder dat we het op dit moment weten.
Neem bijvoorbeeld maar de muizenplaag in sommige kwetsbare weidegebieden. En wat te denken van de nu al in versneld tempo optredende bladval van sommige boomsoorten. Zo is het tenminste bij de platanen in onze straat. Die laten nu ook zien dat er aan de zonzijde van de bomen extra verdroging optreedt. Vermoedelijk een gevolg van zonnebrand en dan speciaal aan de top van de takken bij het jongste blad. Een rode sieresdoorn in de tuin laat het verschijnsel zonnebrand nog eens duidelijk zien en de ijzervaren er onder al evenzeer (zie kopfoto).

bladval na zonnebrand plataanBladval na zonnebrand plataan

Zo zijn er vooral in de meest recente jaren nogal wat onverwachte verschijnselen waar te nemen die duiden op veranderingen in het natuurlijk evenwicht.

Jan van Twisk,
Waalre, 3-9-2019

Meer natuurweetjes