Valkenswaard-Waalre
Vogels
woensdag15sep2021

Vogelinventarisatie Keersopperbeemden

De vogelwerkgroep inventariseert elk voorjaar een aantal gebieden rond Valkenswaard op broedvogels. Eén gebied behelst de Keersopperbeemden, ten westen van Dommelen tussen de Keersop en de Keersopperdreef. Hier wordt al geteld sinds 2004!

Behalve veldwerk (in 2020 in totaal meer dan 19 uur; soms wordt al vóór 6 uur 's morgens begonnen met de telronde) hoort bij een broedvogelinventarisatie ook de verwerking van de resultaten. De waarnemingen gaan van heel gewone vogels zoals zwartkop en vink, tot best bijzondere vogels als wielewaal en spotvogel.

Download het hele verslag

(Kopfoto: Zwartkop; door Maarten-Jan vd Braak)