Valkenswaard-Waalre
Natuur in de Buurt
zaterdag01jan2022

Pril begin

Natuurweetje gepubliceerd op 29 januari 2020

Het is deze keer nog maar eind januari en toch is het prille begin van het ontluiken van jong leven op veel plaatsen al enige tijd te zien. Er zijn verschillende manieren om tot ontwikkeling te komen van een nieuwe en volwassen plant, en daarmee tot het voortbestaan van de soort. Immers alleen dan kan door bloei en bestuiving vrucht- en zaadvorming tot stand komen. Er bestaan natuurlijk ook nog verschillende andere natuurlijke manieren om planten te vermeerderen. Dat kan ook door vorming van een nieuwe bol of knol of opsplitsing in meerdere delen daarvan. Een andere wijze van vermeerdering is te zien in het vergroten van het aantal wortelstokken en het delen en afstoten daarvan. Ook opsplitsing van hele delen van planten door uitstoelen van het plantaardig basisstelsel bestaat. En dan zijn er ook nog planten die kleine bolletjes vormen en dat dan vooral in holten van bladstelen, de zgn. broedbolletjes. Een hele reeks mogelijkheden dus waarvan er in het nieuwe jaar al vroeg een paar goed zichtbaar zijn.

jonge plantenscheutenMisschien toch nog niet zichtbaar enige tijd omdat de plant in wording verscholen is onder en bedekt door valblad en ander afdekmateriaal. Langs natuurlijke weg of langs kunstmatige. In ieder geval kan nu al bij opruimen van rommel in een tuinhoek een heel woud van nog bijna niet gekleurde jonge plantenscheuten blootgelegd worden. Wel is het vroegtijdig bloot stellen aan de weersomstandigheden risicovol. Het is immers een onnatuurlijke gebeurtenis die voortijdig de plantendelen bedreigt. Daarom is opnieuw afdekken en gewoon afwachten dan wel de beste weg. Zolang de omstandigheden voor verdere groei niet veranderen komen de groeischeuten toch nog niet door de afdekking heen en zullen ze nog niet in het zonlicht bladgroen kunnen vormen.

Bol- en knolgewassen en ook wortelstokken bevatten veel reservevoeding zodat die enige voorsprong hebben op andere vormen. Die zijn afhankelijk van de vorming van het op gang komen van het bladgroen om voeding te maken voor verdere uitgroei. Vandaar dat er een heleboel planten bestaan die al in het najaar uit zaad ontkiemen en zo een beginnend plantje kunnen vormen. Wel met het risico van verongelukken in de wintertijd.
Het pril begin kent voor- en nadelen.

Jan van Twisk,
Waalre, 28-1-2020

Meer foto's
Meer natuurweetjes

kiemplantjes