Valkenswaard-Waalre
Biodiversiteit
woensdag27jan2021

Opslag 2

In de loop van het nu verstreken en door virusquarantaine gekwelde jaar kwam het moment waarop de gedachte ontstond dat er eens gekeken moest worden naar de samenstelling van de gewilde en ook ongewenste tuinbegroeiingen. Een eerste selectie van houtige gewassen heeft daar al een indruk van gegeven.

Na eerst gekeken te hebben naar de opslag van boom en struik moest nu ook de lage plant nog aan bod komen. In een jaar tijd kan er door verschillende oorzaken nogal wat veranderen. Bij herhaalde rondgang door de nabije natuur/cultuur kwamen er zo ook een paar onverwachte verrassingen tevoorschijn.

Natuurlijk zijn er diverse planten verdwenen als gevolg van allerlei oorzaken zoals droogte, verwaarlozing en ouderdom. Maar er zijn toch ook in de loop van het jaar enkele nieuwe en zelfs onbekende bijgekomen. Groot was de verbazing in ieder geval toen in de voorzomer in de midden-graszone van de oprit een orchidee verscheen. Jammer genoeg bleek na enige tijd een bezoekende auto te laag om de bloei van de orchidee nog mogelijk te maken.

behaarde nachtschadeBeter verging het een nachtschade soort die zelfs op twee uiteenliggende plekken werd aangetroffen. Daar kwam het na bloei wel tot vorming van een groene vrucht. Tot ineens beide planten spoorloos waren.

Zo ook een aardige pol lichtblauwe bloempjes die bleken thuis te horen bij een Kaukasisch vergeetmijnietje (Brunnera macrophylla) dat als cultuurplant is ingevoerd en hier niet eerder was gesignaleerd.

gevlekt biggenkruid?Op een andere plek kwam een gele composiet tot ontwikkeling die zich met een gaafrandig glad blad met vlekken moeilijk liet determineren. Slechts enkele bloemen kwamen tot volledige ontwikkeling in twee maanden tijd. Wellicht was dit dan toch een Gevlekt Biggenkruid.

Al heel vroeg in het moderne voorjaar annex winter is al veel kaal geworden gebied verrijkt met een mengsel van verwachtingsvol jonggoed. Daarnaast is de jaarlijkse opslag in grote hoeveelheden van sommige plantensoorten op vaste plekken telkens weer verbazingwekkend. Uiteindelijk blijkt wel verder in het jaar het overgrote deel ervan weer volledig verdwenen te zijn. Waarom eigenlijk zo’n overdaad en later weer zo’n kaalslag? Slechts een klein deel wordt volwassen en levert nazaten op. Het geeft te denken.

Jan van Twisk,
Waalre, 25-1-2021

Meer foto's
Meer natuurweetjes