Valkenswaard-Waalre
Landschap
zaterdag22okt2022

Natuurwaarde-onderzoek Meertjesven

Het Meertjesven is gelegen in het gebied Treeswijk in het zuiden van de gemeente Waalre.

Aanleiding voor het onderzoek

Het ven maakt deel uit van een gebied waarin een aantal vennen voorkomt. In de afgelopen jaren is in dit gebied ruimschoots vennenonderhoud uitgevoerd door de gemeente en de IVN Natuurwerkgroep Waalre.
Ongeveer twee jaar geleden is een samenwerking ontstaan tussen de particuliere eigenaar (de familie Reijers) en een lid van IVN Natuurwerkgroep Waalre. Aanleiding was een Quickscan onderzoek in 2020 van de provincie Noord-Brabant naar de kwaliteit van vennen en poelen in de gemeente Waalre.

wandeling Tongelreepdal IVN Valkenswaard-WaalreUit de Quickscan bleek dat het betreffende ven zeer mooi gelegen én goed waterdragend is. Echter de waterkwaliteit bleek minder goed te zijn doordat het bos steeds verder oprukte richting het water en de oevers al geheel begroeid waren met voornamelijk dennenbomen.
Daarnaast stelde de Vogelwerkgroep van IVN Valkenswaard-Waalre via monitoring de laatste jaren vast dat de kwaliteit van het vogelbestand in de directe omgeving al langer terugloopt en de kwaliteit van het water ook achteruit gaat.

Het past in het beleid van de Natuurwerkgroep Waalre om naast de vennen van de gemeente Waalre en het Brabants Landschap ook de particuliere vennenbezitters te benaderen om de kwaliteit van het vennenbeheer en onderhoud te gaan verbeteren. Zodoende is door de IVN Natuurwerkgroep begin 2020 met de familie Reijers contact opgenomen om tot een herstelplan te komen.

RAVON onderzoek

Jeroen van Delft heeft medio 2021 op verzoek van de heer Reijers een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat om tot venherstel te komen een vervolgonderzoek nodig was. De benodigde middelen hiervoor zijn bijeengebracht door:

  • De eigenaar; de eerdergenoemde familie Reijers
  • Stichting Jan en Jans Visser Fonds
  • Nationale Postcodeloterij
  • Brabants Landschap

logos JJ Visserfonds Postcodeloterij Brabants Landschap

Reeds uitgevoerde werkzaamheden

Oktober 2021

1e fase; ongeveer 250 dennen verwijderd door IVN Natuurwerkgroep Waalre.

Februari 2022

2e fase; exoten verwijderd (voornamelijk Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eiken). Deze fase 2 werkzaamheden zijn uitgevoerd door Natuurwerkgroep Waalre in samenwerking met de Bosgroep Zuid.

Zomer 2022

Onderzoek en rapportage RAVON voor het Meertjesven en omgeving. Hieruit werd in samenhang met de direct omliggende vennen geconcludeerd dat er bijzondere mogelijkheden voor het ven én het gebied zijn om de vitaliteit sterk te verbeteren tegen relatief geringe kosten. De IVN Natuurwerkgroep Waalre zal hierin een uitvoerende rol vervullen onder coördinatie van de eigenaar en de gemeente Waalre (i.c. de Bosgroep Zuid).

Om het RAVON rapport te bekostigen hebben partijen zoals hiervoor genoemd bijgedragen.
Lees het volledige rapport