Valkenswaard-Waalre
Bloemen & Planten
zaterdag01jan2022

Los mos

Natuurweetje gepubliceerd op 10 januari 2020

Het is me een raadsel. Vanaf begin december zijn er plekken waar het mostapijt in de war is. Al jaren lang is geleidelijk aan het gazongras in de tuin vervangen door een steeds uitgebreider mostapijt. Oorzaak? Mogelijk bevorderd door de veel besproken zure regen toename in deze streken, veroorzaakt door menselijk toedoen. De laatste tijd wordt daar niet zoveel ruchtbaarheid meer aan gegeven. Nu is het de stikstof depositie die veel te hoog is en vervuilend en verstorend werkt. Wie weet hoe het nu werkelijk zit?

Feit is wel dat de toename van mosbedekking van de bodem en van bouwsels flink is toegenomen. Met als resultaat het verdwijnen van het vroegere dikwijls gemaaide gazongras. Wel gemakkelijk zo want het blijft groen. En het hoeft niet meer gemaaid te worden. Diverse vogelsoorten vinden er nog altijd natuurlijk voedsel in de bodembewoning. De eekhoorns die in wisselende aantallen langs komen om voedsel te begraven gaan nog steeds hun gang. Zwerfkonijnen zijn uitgeroeid door opvolgende virus epidemieën en graven al enige tijd geen kuilen meer in het kostelijk “gazon”. Een ruime schakering van wilde planten maakt gebruik van de in rust verkerende groeiplek en zorgt in eigen tempo voor groei en bloei. Vanzelfsprekend zijn het vooral aangepaste soorten met een vlakke groei die het eerste optreden. Meizoen en ooievaarsbek, havikskruid en tasjeskruid, paardenbloem en ereprijs en diverse andere pioniers.

Dan is echter in het gevorderde najaar er ineens dat verschijnsel van het los liggende mos. Hoe komt dat zo? Zijn er dieren die dat veroorzaken? Zijn er klimaatomstandigheden die het loskomen bevorderen? Nachtvorst bijvoorbeeld? Geen vogels in ieder geval die als daders aangemerkt kunnen worden. Ze zijn er niet en komen ook niet even langs om de boel los te maken. Of is het misschien een volmaakt natuurlijk gebeuren in het leven van het mos? Het is me nog steeds een raadsel. Maar nu was er toch onlangs op een andere plek een ekster uit de buurtbomen bezig om, net als merels dat doen, valblad los te trekken en opzij te gooien. Merels zijn er niet meer. Een aardige methode om naar verborgen voedsel te zoeken. Is dat dan de dader die het mos heeft losgetrokken?

Jan van Twisk,
Waalre, 10-1-2020

Meer foto's
Meer natuurweetjes

eksters in grasveld