Kruiper Biodiversiteit

Kruiper

Valkenswaard-Waalre 1 januari 2022

 

Natuurweetje gepubliceerd op 2 januari 2021

Veranderingen in de woon- en leefomstandigheden zijn zeker ook van invloed in de plantenwereld rondom. Waar eens een grasveld lag, ligt nu een groen vlak met een mengeling van diverse plantensoorten. Het is groen en in de loop van een hele serie jaren hebben klimaatwijzigingen er mee toe bijgedragen dat het grasdek plaats heeft gemaakt voor de tegenwoordige toestand. Geleidelijk maakte het gazongras gedeeltelijk plaats voor mos en een mengsel van andere planten. Daarbij was jaarlijks te zien dat de samenstelling van de begroeiende flora op de duur veranderde. De zelden gebruikte maaimachine zal daar ook wel wat aan bijgedragen hebben evenals het al lange tijd niet meer toepassen van kunstmest. Wel kwam er jaarlijks een lichte aanvulling van voedingstoffen door het uitstrooien van eigengemaakte compost. Mogelijk dat daarmee tegelijk zaden van elders werden uitgestrooid. Een soort milieuvervuiling dus.

kruiper in gazon

In ieder geval is de huidige toestand het gevolg van een aantal veranderende omstandigheden. Opvallend was dit najaar wel het verschijnen van een flinke hoeveelheid nu nog lage planten met niervormig blad. Geleidelijk ontstonden er concentraties en later waren er ook uitbreidingen in de nabijheid. Die kwamen door de komst van uitlopers vanuit de begincentra met op gezette afstanden (7 cm) telkens een kleine nieuwe plant in wording. Zo is inmiddels er een vrij uitgebreide begroeiing met deze plantensoort gevormd. Daar tussen zijn bovendien nog andersoortige planten in aanleg. Bovendien is er vanuit de omgevende struiken en bomen een restje verspreid valblad achtergebleven dat geleidelijk zal verdwijnen. Zo wordt er een geheel nieuw beeld geschapen met nu nog niet goed duidelijk te herkennen soorten. Het blijft dus voorlopig nieuwsgierig afwachten en niet opruimen en afmaaien.

kruiper met wortels

De hier beschreven plant met uitlopers is nu nog niet goed thuis te brengen. Geaarzeld wordt eerst tussen een Ooievaarsbek en een Kaasjeskruid. Geen enkele plantennaam voldoet echter aan het beeld van de zoekende rolronde stengel die over het zandoppervlak gaat. Telkens een nieuwe plant vormend met een bosje wortels. En daarbij tegelijk twee tegenover staande lang gesteelde niervormige bladeren met gelobde randen. Geen beharing van stengels en blad. Later worden ter plaatse nog meer blaadjes aangelegd en breiden de planten zich fors uit. Een bodembedekker bijna. Of zullen ze weer verdwijnen zonder veel sporen achter te laten?
Zien wat het wordt.

Jan van Twisk,
Waalre, 2-1-2021

Meer natuurweetjes

Ontdek meer over

Deel deze pagina