Valkenswaard-Waalre
Biodiversiteit
woensdag16sep2020

Kaars

Er is nu toch wel duidelijk een toenemende belangstelling met acties en publicaties zichtbaar in alle mediavormen met betrekking tot onze leefomgeving en de resterende natuur. De ellende veroorzaakt door het wereldwijde voorkomen van een levensgevaarlijk virus heeft daartoe bijgedragen. Onze leefwereld is beperkt geworden tot een ongewone kleine rondom huis. Daardoor zijn we gedwongen om onze activiteiten daarbij aan te passen. Met als gevolg een kijkje in de directe omgevende natuur.

De resultaten blijken verrassend te zijn. Er is een stroom van berichten over die plaatselijke natuur op gang gekomen met daarbij een groeiend besef van de waarde ervan: “Houd vast wat er nog is en bevorder verbetering en uitbreiding waar mogelijk”.

koningskaars rozetKijk bijvoorbeeld in de eigen tuin. Wat gebeurt daar? Welke planten groeien daar, geplant en van nature en welke dieren leven daar tussen en op. Laat in ieder geval een deel van wat er in het vroege voorjaar verschijnt eens staan en kijk wat er mee gebeurt. Dan wordt het mogelijk om de levenscyclus van een bladrozet te volgen. “Wat moet het worden” is dan de eerste vraag natuurlijk en dan is het vaak moeilijk om daar een goed antwoord op te geven. Flora determinatie schiet daarin tekort. Het wachten is dan op de komende groei vanuit het zachtviltige centrum. Er komt een dikke stengel recht omhoog met op de top een uit vele bladdelen samengestelde viltmassa. Het groeit maar door en er worden nu rondom bloemknoppen zichtbaar.

koningskaars toortsZo wordt er geleidelijk een hele kaars met knoppen gevormd die in een los patroon openen en lichtgele bloemen geven. Nu is het wel mogelijk om deze toorts-plant een naam te geven. Een hommel vindt dat niet nodig om er honing en stuifmeel te gaan halen. Alle bloemen worden nagekeken en zo bevrucht. Uitgebloeide bloemen verdorren al snel. Tot dan toe is de bloei toch wel geleidelijk van onder naar boven gegaan. Dan is er nog een laatste aanvulling mogelijk in het onderste deel om nog korte zijtakken met bloemen te vormen. Daarna zal de plant verdrogen. Nog sneller dankzij de warme en zeer droge zomer, Omvallen en al de droge zaden uitstrooien voor zover ze al niet door de wind eruit geschud zijn.

Volgend voorjaar misschien zal dat te merken zijn als we weer kijken.

Jan van Twisk,
Waalre 16-09-2020

Meer foto's
Meer natuurweetjes