Valkenswaard-Waalre
(Moes)tuinen
zaterdag01jan2022

IVN Heemtuin

Natuurweetje gepubliceerd op 10 april 2020

palen blotevoetenpadEen bezoek aan het IVN Valkenswaard-Waalre moet dankzij een microscopisch kleine verstoorder beperkt blijven tot een wandeling door de tuin van D’n Nieuwe Hof. Voorlopig moet het gebouw gesloten blijven voor gebruik en bezoek. Gelukkig ligt daar een prachtig ruim gebied rondom met een hele reeks van wandelmogelijkheden. Er is zelfs een Blotevoetenpad dat nu in het voorjaar nog door een stuk natuur in ontwikkeling leidt. Nu is overal te zien hoe alles ontwaakt uit winterrust. Wie over een maand dezelfde wandeling maakt krijgt een heel ander beeld te zien. Helemaal aangekleed dan in vele kleuren groen. Slijtage van de jaren is nu nog terug te vinden in de takkenhopen die zijn neergelegd om als beschutting voor grondbroeders en veel andere bewoners te dienen. Allerlei schimmels en planten zijn samen met ontelbare soorten en hoeveelheden kleine dieren zoals insecten en weekdieren bezig om gigantische massa’s eencelligen bij te staan in de afbraak. Zo zorgen ze voor de terugkeer van alle vormende bestanddelen om weer als voeding van nieuwe generaties plant en dier te gaan dienen. Ook dikke houtblokken worden totaal afgebroken. De kringloop dus, recycling. Verloren gaat er niets.

heemtuin droge slootEen vrijwel onmisbaar hulpmiddel bij deze processen is water. In het slootje met de brug hier ontbreekt dat geheel en al. De sloot staat bijna altijd droog. Een bewijs van een te lage grondwaterspiegel ter plaatse. Alle leven zal hier dus enkel van het vaak schaarse regenwater gebruik moeten maken. Of desnoods zoals in de aangrenzende heemtuin en ook de aangrenzende Velt-moestuin van besproeiing met opgepompt grondwater. Een onwenselijke situatie en tegennatuurlijk. De kringloop van het water is hier zichtbaar verstoord.

heemtuin insectenhotelMaar er is meer verstoord. Wanneer de wandeling over het brugje in de tuin verder vervolgd wordt voorlangs de rotstuin en achter Flora om wordt de achteringang zichtbaar met daarnaast een aantal palen. Op die palen zijn houten schijven aangebracht die van gaten voorzien zijn. Daarin kunnen vliegende insecten een onderdak vinden en een plek voor het deponeren van eieren. Een noodwoning dus net als in het veel grotere insectenhotel dat opgesteld staat naast de meidoornhaag. Daarin is voor veel soorten kleine dieren onderdak geschapen om als opvang te kunnen dienen in de woningschaarste.

IVN gebouw met bankjeDe Heemtuin perken bieden een rijke schakering van planten uit de streek. Zo is er ook een kruidenhoek en een rotstuin. Het hele jaar door is er altijd wel wat te bewonderen. De aangrenzende Velt-moestuin biedt daarnaast nog een speciale collectie ter verkenning van alles wat als groente geteeld kan worden. Voorbij de grote eik met koffiehoek en het tuinhuis leidt het Blotevoetenpad naar het toegangshek en fietsenrek. De oude kasseien parkeerplaats voor het gebouw met rustbankje biedt nog de mogelijkheid om de semi-natuurlijke ondergroei onder een aantal verspreid staande oude bomen te bezichtigen. Het zijdelingse toegangspad met oude berkenstammen ter afbakening erlangs leidt naar de reserve parkeerplaats en het complex van de Kinderboerderij gelegen juist voor het Kleine Meer wandelgebied met ven, bos en runsloten en een stuk historie van het gebied.

Jan van Twisk,
Waalre,10-4-2020

Meer foto's
Meer natuurweetjes