Valkenswaard-Waalre
Bomen & Struiken
zaterdag01jan2022

Een knop

Natuurweetje gepubliceerd op 21 april 2020

Wat een weelde zo dit warme en droge voorjaar. Zelfs nu we bijna allemaal in quarantaine binnen moeten blijven is er een weelde van bloei en groei rondom in de tuin te zien. Het nodigt dan ook uit om er een foto van te maken. Met een beetje geluk komt er dan een redelijk scherp beeld te zien met een hoop informatie.

kiemplant esdoornEen speciaal kweekproduct van het esdoorngeslacht Noorse Esdoorn (Acer platanoides) draagt de fraaie erkende en passende naam “Faassen Black” en biedt jaarlijks een kleurrijk accent in de hoofdzakelijk groene omgeving. Het begint al met enkele kiemplantjes in het ongemaaide wilde gras waar ook diverse andere plantensoorten een groeiplek proberen te vinden. Later zal de maaimachine hier een ontijdig einde aan maken maar op enkele andere meer beschutte plaatsen zijn in de loop van jaren wel degelijk bomen uitgegroeid. Zo is deze esdoorn dus leverancier gebleken van diverse afstammelingen. Gewoon door jaarlijks te bloeien en zaad te produceren en dit uit te strooien. Een geheel natuurlijk proces dat onder de juiste weersomstandigheden moet plaats vinden. Dit voorjaar biedt dat duidelijk aan gezien de overdadige bloei. Niet alleen zo bij deze esdoorn maar ook bij de omringende kers en appel die een witte bloemsluier in de achtergrond vertonen.

bloeiende kers en esdoornDe eerst nog kale loten van de boom dragen verspreid onopvallende knoppen. Maar ook hier en daar zijn er dikkere knoppen te zien en dan vooral aan de top van de tak. Dan komt er de tijd van aanvoer van nieuw water en voedsel waardoor de knoppen open zullen springen om hun inhoud te ontplooien. Die inhoud blijkt niet bij alle knoppen dezelfde te zijn. Blad en bloem bij vrijwel alle en ook nog een verlenging van de tak in de topknop. Zo zal de boom zich jaarlijks uitbreiden aan alle zijden waar topknoppen zitten. Veel zijtakken worden er niet gevormd wegens gebrek aan licht en ruimte. De langgesteelde gele bloemen in trosjes strekken zich om stuifmeel los te laten en te vangen. Bijen door nectar gelokt maar ook wind verzorgen het stuifmeeltransport. Er zullen dan de bekende dubbel afstaande vleugeltjes met zaad in de basis gevormd kunnen worden. De bladeren spreiden zich elkaar overdekkend op flinke ongelijk lange stelen en krijgen 5-7 lobben. De steunblaadjes vallen na de bloei af. Hun beschermende functie is dan ten einde.

In de herfst is het tijd om de vruchten af te stoten door vorming van een kurklaagje aan de basis. Net als bij het roodbruine blad. De jaarcyclus is rond. Bijna alles is vanuit het huis te volgen. Gelukkig maar.

Jan van Twisk
Waalre, 20-4-2020

Meer foto's
Meer natuurweetjes