Valkenswaard-Waalre
Natuur in de Buurt
zaterdag01jan2022

De paarse

Natuurweetje gepubliceerd op 24 maart 2021

Het is maar hoe je het ziet maar de Paarse Dovenetel neemt toch wel een belangrijke plaats in. Het is één van de vroege groeiers en ook bloeiers in de prille lente. Het is bovendien geen bol- of knolgewas die over een mooie voorraad voedsel beschikken om tot groei en bloei te komen. De eenjarige plant moet alles om tot een vroege plant uit te groeien met een wortel uit de naaste omgeving halen. Geen verscholen reserves dus om als startmateriaal te kunnen dienen. En dan groeit het plantje bovendien ook nog op soms wel bizarre schijnbaar ongunstige plaatsen. Zoals in de miniruimte tussen huisfundament en terrastegel.

kleine veldkersNet als die andere vroege, de Kleine Veldkers. Ook die blijkt een voorkeur te hebben voor dergelijke plaatsen om tot wasdom te komen. Wel beschut natuurlijk en op een warmere zonbeschenen plek. Ook met inspoeling van alle afvalstoffen die langs de muur en over de stoep afgevoerd worden.

gehoornde klaverzuringSamen op die plek met nog zo’n pionier die wat later tevoorschijn komt. Als opvolger voor de latere maanden. De onverwoestbare Gehoornde Klaverzuring met zijn kleine vijfbladige klaverachtige ietwat geel gekleurde bloempjes. Die Oxalis die ook in potgrond mee naar binnen komen kan en zo het hele jaar door onverwacht in bloempotten tevoorschijn komt. Ook een wat eigenaardige groeiplaats voorkeur dus.

Maar al eerder dan de Dovenetel was er de Krokus tommasinianus die zijn bloem en bladeren door de smalle spleet tussen muur en tegel naar boven had gestuurd. Die blijft daar nog naast de andere pioniers enige tijd zichtbaar om de tijd te benutten voor het opbouwen van een nieuwe knol voor het komend jaar.

Zo is er ook al voordat omstreeks 20 Maart de astronomische lente is aangebroken een diversiteit van activiteiten en verschijningen in de nabijheid van onze quarantaine verblijven te ontdekken.

Jan van Twisk,
Waalre, 21-3-2021

Meer foto's
Meer natuurweetjes