Valkenswaard-Waalre
Bomen & Struiken
zaterdag01jan2022

Boomtop beelden

Natuurweetje gepubliceerd op 13 februari 2020

Deze winter vertoont diverse winterverschijnselen in een versneld tempo. Van de herfstige resten van blad en vruchten werden de laatste resten versneld verwijderd. Het wordt dus tijd om nog gauw even terug te kijken naar wat geschiedde en was.

Het jaarlijkse beeld van de bladval is al lang achter de rug. Alles wat door bomen, struiken en planten geloosd is wordt ondertussen dankzij bodemdieren en schimmels aangetast en verteerd. Het keert nu terug in de eindeloze kringloop om als voeding te dienen in de komende jaren.
Niet alleen dat het blad valt en wegwaait, maar ook dode takken en de laatste vruchten en hun zaden worden los gelaten om hun weg te vinden naar een geschikte plek om een nieuw individu te vormen.

kiemplant bonte esdoornHet gaat daarbij niet bij alle soorten bomen op dezelfde manier en even vlot. De gevarieerde Esdoornfamilie laat daar enkele staaltjes van zien. Bij verschillende geslachten worden de typische gevleugelde vruchten niet allemaal vlot los gelaten. Soms blijven ze nog hangen lang nadat het blad geloosd is. En soms hangen ze er bij de Vederesdoorn in het voorjaar zelfs nog, bijna tot het nieuwe blad gevormd is. Anderzijds zijn kiemplanten van nieuwe generaties esdoorns vaak al tussen de rottende bladresten te vinden.

platanen, vruchten en eksternestBij de Platanen is de bolvormige vrucht nog lange tijd hoog boven in de boom aanwezig. Soms samen met een andere veel grotere bol. Dat is dan meestal een eksternest dat herkenbaar kan zijn aan de soms nog zichtbare zijdelingse ingang. De eksters maken vaak jarenlang gebruik van zo’n nest dat in het vroege voorjaar, dus nu, gerepareerd wordt met verse takken. Ook andere nestvormen worden soms zichtbaar maar de meeste waaien er wel uit.

Zo zijn er in een bomenrijke omgeving daar boven in de toppen tussen de kale takken aardige ontdekkingen mogelijk.

Jan van Twisk,
Waalre, 10-2-2020

Meer foto's
Meer natuurweetjes