Valkenswaard-Waalre
Recreatie
zaterdag01jan2022

Al geteld?

Natuurweetje gepubliceerd op 10 juni 2016

Bent U al geteld? Op de nieuwe fietsroute op het oude traject van het Bels Lijntje. De veel omstreden snelfietsroute door het bosgebied tussen Valkenswaard en de rand van Aalst. Het zwarte gladde asfaltlint ligt er midden in een brede kaalslagbaan. Misschien wel wat nodeloos breed aangelegd maar dat had vast praktische redenen. De oude spoorbaan is niet meer de oude zandbaan maar een op een aantal plaatsen uitgegraven of opgehoogde of omgelegde. Maar globaal gezien is het nog het vroegere spoorbaan tracé.

Oude Spoorbaan IVN Valkenswaard-Waalre

Er zijn een aantal speciale voorzieningen aangebracht zoals Andreaskruisen bij de oversteken en autobelemmeringen. Een modern verlichtingssysteem moet in donkere uren de gebruikers bijstaan. Nationale richtingaanwijzers en fietsroute bordjes helpen toeristen. Onderdoorgang tunnels laten kleine dieren veilig passeren zonder plat gereden te worden. En er is een elektronisch telsysteem voor iedere wielpassant waarmee dagelijks het aantal voorbijrijders genoteerd wordt. Ook zijn de toeristische voorzieningen bevorderd door het plaatsen van een aantal boombanken met daarop de naam van het nabijgelegen ven en door het verbeteren van een parkeerplaats. De kaalslag is ten dele opgevangen door het planten van wat toekomstig gemengd struikplantsoen. Bovendien blijken de bermen van de route ingezaaid te zijn.

Wie zo nu en dan eens van de route gebruik maakt zal het wel opgevallen zijn dat het aansluitend zand tekenen begon te vertonen van herstel van begroeiing. Niet alleen bij de afgezaagde boomstronken maar ook kwamen er vele kiemplantjes tevoorschijn. Moeilijk om in dat stadium al te zeggen welke planten het zouden worden. Nu er enkele groeimaanden voorbij zijn wordt het duidelijker en blijkt er gebruik gemaakt te zijn van een zadenmengsel van nectarproducenten. Nog altijd is op dit moment niet alles herkenbaar maar Phacelia tanacetifolia overheerst duidelijk. Ook is er hier en daar boekweit en vermoedelijk raapzaad of herik en nog meer te vinden.

De toekomst zal het leren als niet de grote brandnetels, paardenhoeven en weggegooid zwerfvuil alles gaan overheersen. Zo is het hier nu mogelijk om de successie naar een meer natuurlijke plantengroei mooi te volgen in de loop van de komende jaren. Vermoedelijk zal dan ook de opslag en uitloop van de echte inheemse flora snel veel ruimte gaan opvullen. Het begin hiervan is nu goed te zien. Amerikaanse eik en vogelkers, wilde lijsterbes, varens en bramen doen al hun best om gebruik te maken van de vrij gekomen ruimte.

Zo komt er op den duur een nieuw evenwicht in flora en fauna. De wielpassanten zijn dan allemaal geteld en in de statistiek beland.

Jan van Twisk,
Waalre, 10 juni 2016

Kijk hier voor meer foto's.

Meer natuurweetjes