Kleine en Grote Meer

Kleine en Grote Meer zijn eigenlijk meer recreatiegebied dan natuurgebied. De Kleine Meer ligt achter IVN-gebouw D'n Nieuwe Hof. Het is sinds 2014 heringericht als belevingspark. Kinderboerderij De Kleine Meer past hier heel goed in, en natuurlijk ook de activiteiten die het IVN regelmatig voor kinderen ontplooit.

In het belevingspark liggen verschillende natuurlijke speelplekken. Van stronken in het gebied is houtkunst gemaakt. Er zijn diverse dieren uitgebeeld. De bekendste is de 'voorleesuil'.
In de heemtuin achter het IVN-gebouw is een blote-voetenpad uitgezet. Het pad is vrij te gebruiken.

De runsloten in de Kleine Meer zijn een overblijfsel van vroeger. In natte gebieden werden sloten gemaakt en de vrijkomende grond werd gebruikt om tussen de sloten in de bodem op te hogen. Op de zogenaamde rabatten was het droog genoeg om eiken te laten groeien. De schors hiervan (run) werd gebruikt bij het looien van leer.

Aansluitend aan de Kleine Meer ligt ten noorden van de Merendreef de Grote Meer. Deze waterplas is erg voedselrijk. De gemeente Valkenswaard ontwikkelt plannen om dit gebied aantrekkelijker te maken voor omwonenden en recreanten.

houtsnijwerk Kleine MeerMeer foto's