Gemeentebossen

De Gemeentebossen - eigendom van de gemeente Waalre - zijn hoofdzakelijk te vinden ten zuiden van het dorp Aalst en ten oosten van het dorp Waalre. Grofweg wordt het gebied begrensd door de Heikantstraat, de Lissevenlaan en de N69. Aan de zuidkant gaat het gebied over in bossen die in bezit zijn van de gemeente Valkenswaard.

Behalve de gemeente Waalre hebben ook diverse pariculiere eigenaren grond in dit gebied in bezit. Soms is dit bos, maar er zijn ook weitjes voor paarden of schapen, landjes waar men planten kweekt en zelfs een (oude) tennisbaan.

Qua natuur is er niet alleen bos. Er zijn enkele heideveldjes en een handvol vennen. Het grootste hiervan is het Meertjesven (plaatselijk ook bekend als Cantaven). Voor de vennen is door de IVN Natuurwerkgroep Waalre, in samenspraak met de gemeente Waalre en Bosgroep Zuid, een onderhoudsplan opgesteld. Dit houdt in dat alle venoevers regelmatig aan de beurt komen voor het verwijderen van jonge berkjes en dennen. Op deze manier worden de vennen behouden voor de toekomst. Bij het Blokven, het Vliegenven en het Gemeentehuisven is het resultaat van de werkzaamheden goed te zien.

In het verleden was hier bijna uitsluitend naaldbos, ooit aangeplant voor houtproductie ten behoeve van de mijnbouw. De omvorming naar gemengd bos is al tientallen jaren aan de gang. Het heeft ervoor gezorgd dat het gebied veel soortenrijker is geworden.

Rond de Bolksheuvel ligt bos dat in de volksmond 'Gildebos' heet. Dit grijpt terug op de situatie van meer dan een eeuw geleden, toen dit gebied in handen was van de Waalrese gilden. De houtoogst werd verkocht en de opbrengst diende om weduwen en wezen van overleden gildebroeders te ondersteunen. Niet ver van de Bolksheuvel ligt in het bos nog steeds de schutsboom van het Waalrese St. Martinusgilde.

fietspad oude spoorbaan waalreDe gemeentebossen worden doorsneden door het Oude Spoorbaantracé. Hier liep ooit een spoorlijn van Hasselt (België) naar Eindhoven. De lijn werd in 1866 in gebruik genomen en is tot 1957 voor personenvervoer in gebruik geweest. Het goederenvervoer werd daarna ook afgebouwd, en vervolgens is de lijn afgebroken en bleef een zandpad over.
Vooral vanwege de drukte op de N69 vanaf de Belgische grens tot Eindhoven, is aan het einde van de 20e eeuw meermalen sprake geweest van een pendelweg over het Oude Spoorbaantracé. Uiteindelijk is er vanwege milieu- en natuuroverwegingen een snelfietspad gekomen. Het pad is in 2015 geopend en moet forenzen overhalen om de auto te laten staan en de fiets te pakken. 
De verlichting langs het pad staat uit tussen 20.00 en 06.00 uur, om het dierenleven in het bos (o.a. vleermuizen en amfibieën) niet teveel te verstoren.

In dit gebied heeft het IVN twee paaltjeswandelingen uitgezet. De Heikantwandeling start bij 't Brabants Genot aan de Heikantstraat in Waalre. De Gemeentehuiswandeling start bij het Stationskoffiehuis aan de Willbrorduslaan in Aalst-Waalre. Beide routes zijn gemarkeerd door paaltjes met een blauwe kop. Een folder kan gratis worden meegenomen bij de startpunten. De wandelingen zijn ook beschreven in de wandelapp izi.travel.

kaart gemeentebossen met legendaMeer foto's