Dommeldal en Loon

De Dommel vormt de westgrens van de gemeente Waalre. Aan de oostkant van de beek zijn nog veel landbouwgronden. Daarnaast zijn er verschillende stukjes natuur. Vooral in de winter kunnen grote gedeelten erg drassig zijn.

Het zuidelijkst liggen het nieuwe landgoed Loonderhoeve en de Elshouters. Voor wandelaars ligt er een brug over de Dommel waardoor de wandeling kan worden voortgezet in het Valkenswaardse natuurgebied 't Heike, en via een tweede voetgangersbrug over de Keersop in de Dommelbeemden ten westen van de Dommel.

De beemden ten oosten van de Dommel zijn onlosmakelijk verbonden met buurtschap Loon, een agrarische nederzetting die al in de 6e eeuw bestond. Loon ademt nog de sfeer van vroeger. Rond de plaetse, een driehoekig plein dat beplant is met eikenbomen, staan langgevelboerderijen die hoofdzakelijk van rond 1870 dateren. Ook de eiken zijn grotendeels zo oud. Loon is een beschermd dorpsgezicht en de zomereiken staan op de lijst met monumentale bomen.
Het kerkenpad van de Oude Willibrorduskerk naar het voormalige Kasteel van Waalre (buurtschap Hulst), voert over Loon. Gedeeltelijk loopt het pad nog tussen hagen door, net als vroeger.

Als startpunt van een mooie wandeling in dit gebied kan Herberg 't Loon, Loonderweg 44 te Waalre, dienen. Ook café De Volmolen aan de Volmolenweg is een goede plaats om te starten. 

Een noordelijker natuurgebiedje langs de Dommel is de Heuvelse Putten. Dit gebied is in bezit van Natuurmonumenten en is niet vrij toegankelijk. De wielewaal is hier jarenlang broedvogel geweest. 
Ten zuiden van de Heuvelse Putten is in 2020 een perceel landbouwgrond omgevormd tot nieuwe natuur. Er zijn poelen uitgegraven en er loopt een vlonderpad doorheen. 
Bij de Heuvelse Putten kan ook naar het westen worden afgeslagen. Hier ligt een fietsers- en voetgangersbrug over de Dommel waardoor de Dommelbeemden bereikbaar zijn. 

Aan de noordkant van de Onze Lieve Vrouwedijk ligt de Hogt. Sinds er natuurcompensatie is verricht voor de verbreding van de snelwegen rond Eindhoven, is het mogelijk om van hier uit de Klotputten in Eindhoven te bewandelen.

LoonMeer foto's

Informatie van Natuurmonumenten over dit gebied