Afdelingsblad

Het blad Nieuws uit D'n Nieuwe Hof verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid onder de leden van de afdeling en de Vrienden van het IVN.
Naast nieuws uit de afdeling bevat het blad ook interessante algemene bijdragen over natuuronderwerpen.

omslag winternummer 2018-2019Inhoud winter 2018-2019

In dit nummer is het nodige te lezen:

  • Interview met Irene Martens
  • Nieuws uit Vlindertuin Waalre
  • In memoriam Annemarie de Boer
  • Bloemen van Aäron
  • Vlinder-insectentuin Riethoven schuift op
  • En nog meer nieuws uit de afdeling

Winternummer downloaden

Ook oudere nummers zijn beschikbaar als PDF.

Kopij

Kopij is altijd welkom. Kopij kan worden gemaild naar: natuurwijzer@gmail.com. Let op! Illustraties - bij voorkeur in kleur - s.v.p. als los bestand bijvoegen.
Kopij voor het voorjaarsnummer kan ingeleverd worden t/m 1 maart 2019 (jaarverslagen t/m 15 februari).