Afdelingsblad

Het blad Nieuws uit D'n Nieuwe Hof verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid onder de leden van de afdeling en de Vrienden van het IVN.
Naast nieuws uit de afdeling bevat het blad ook interessante algemene bijdragen over natuuronderwerpen.

Inhoud lente 2022

Het voorjaarsnummer van ons afdelingsblad is uit met daarin weer allerlei interessante artikelen en nieuwtjes:

  • Fête de la Nature
  • Nieuwe werkgroep Zoogdieren
  • Informatie over de Algemene Ledenvergadering op 13 april
  • Jaarverslagen van de werkgroepen

Download het blad, en de aanvulling (over Natuur in eigen Hand).
Je kunt ook de oudere nummers nog bekijken.

Kopij

Kopij is altijd welkom. Kopij kan worden gemaild naar: natuurwijzer@gmail.com. Let op! Illustraties - bij voorkeur in kleur - s.v.p. als los bestand bijvoegen.
Kopij voor het zomernummer kan ingeleverd worden t/m vrijdag 3 juni 2022.