Afdelingsblad

Het blad Nieuws uit D'n Nieuwe Hof verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid onder de leden van de afdeling en de Vrienden van het IVN.
Naast nieuws uit de afdeling bevat het blad ook interessante algemene bijdragen over natuuronderwerpen.

voorkant voorjaarsnummer afdelingsblad 2019Inhoud voorjaar 2019

In dit nummer is het nodige te lezen:

  • Waar gaan 'onze' wilgentenen naartoe?
  • Een tiny forest in je achtertuin
  • Interview met Martijn Aarts
  • In memoriam Theo van Doesburg
  • Lezing archeologie in Kempen- en Peelland
  • En nog meer nieuws uit de afdeling
  • Bovendien alle informatie over de Algemene Ledenvergadering op 24 april, waaronder de jaarverslagen van alle werkgroepen

Voorjaarsnummer downloaden

Ook oudere nummers zijn beschikbaar als PDF.

Kopij

Kopij is altijd welkom. Kopij kan worden gemaild naar: natuurwijzer@gmail.com. Let op! Illustraties - bij voorkeur in kleur - s.v.p. als los bestand bijvoegen.
Kopij voor het zomernummer kan ingeleverd worden t/m 7 juni 2019.