Afdelingsblad

Het blad Natuurwijzer - In Voor Natuur verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid onder de leden van de afdeling en de Vrienden van het IVN.
Naast nieuws uit de afdeling bevat het blad ook interessante algemene bijdragen over natuuronderwerpen.

winternummer afdelingsblad IVN Valkenswaard-WaalreInhoud winter 2017-2018

In dit blad staan onder andere de volgende artikelen:

  • Nationale Tuinvogeltelling 2018
  • Sterrencursus en Bomencursus
  • Interview met Jan van Twisk en Emile Weijters
  • Gemeentelijke vrijwilligerspenning voor schoolgidsen Aalst
  • Terugblik op de activiteiten i.v.m. het 50-jarig jubileum
  • En natuurlijk nog veel meer nieuws en verslagen uit de afdeling

Download het winternummer. 

Ook oudere nummers zijn beschikbaar als PDF.

Kopij

Kopij is altijd welkom. Kopij kan worden gemaild naar: natuurwijzer@gmail.com. Let op! Illustraties - bij voorkeur in kleur - s.v.p. als los bestand bijvoegen.
Kopij voor het voorjaarsnummer kan ingeleverd worden t/m vrijdag 2 maart 2018.