Afdelingsblad

Het blad Nieuws uit D'n Nieuwe Hof verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid onder de leden van de afdeling en de Vrienden van het IVN.
Naast nieuws uit de afdeling bevat het blad ook interessante algemene bijdragen over natuuronderwerpen.

afdelingsblad voorjaar 2018Inhoud voorjaar 2018

Dit nummer staat voor een groot gedeelte in het teken van de algemene jaarvergadering op 25 april.

Verder is er het nodige te lezen:

  • Grijs, groen en gelukkig
  • Zwarte mees, bijzondere tuingast
  • Vogels dichtbij: de goudvink
  • Oregano
  • Verslag van een schoolgidsenochtend met natuurquiz
  • En natuurlijk allerlei nieuws uit de vereniging

Voorjaarsnummer downloaden

Ook oudere nummers zijn beschikbaar als PDF.

Kopij

Kopij is altijd welkom. Kopij kan worden gemaild naar: natuurwijzer@gmail.com. Let op! Illustraties - bij voorkeur in kleur - s.v.p. als los bestand bijvoegen.
Kopij voor het zomernummer kan ingeleverd worden t/m vrijdag 1 juni 2018.