Afdelingsblad

Het blad Nieuws uit D'n Nieuwe Hof verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid onder de leden van de afdeling en de Vrienden van het IVN.
Naast nieuws uit de afdeling bevat het blad ook interessante algemene bijdragen over natuuronderwerpen.

Inhoud herfst 2022

Het najaarsnummer van ons afdelingsblad is uit met daarin weer allerlei interessante artikelen en nieuwtjes:

  • Begin 2023 Sterrencursus
  • Heide schonen op de Malpie
  • Herfstig in augustus
  • Ecologie bij het Meeuwven
  • Waar zijn onze merels gebleven?
  • En nog veel meer nieuws uit de afdeling

Download dit nummer
Je kunt ook de oudere nummers nog bekijken.

Kopij

Kopij is altijd welkom. Kopij kan worden gemaild naar: natuurwijzer@gmail.com. Let op! Illustraties - bij voorkeur in kleur - s.v.p. als los bestand bijvoegen.
Kopij voor het winternummer kan ingeleverd worden t/m vrijdag 25 november 2022.