Afdelingsblad

Het blad Nieuws uit D'n Nieuwe Hof verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid onder de leden van de afdeling en de Vrienden van het IVN.
Naast nieuws uit de afdeling bevat het blad ook interessante algemene bijdragen over natuuronderwerpen.

Inhoud winter 2020-2021

Het winternummer van ons afdelingsblad is uit met daarin weer allerlei interessante artikelen en nieuwtjes:

  • Natuurwerkgroep Waalre uitgebreid belicht in het blad van Brabants Landschap
  • De heggenmus
  • De vliegenzwam
  • De waterhuishouding in het Leenderbos
  • De koperwiek
  • De kauw
  • Kapwerk in het Leenderbos
  • En nog veel meer!

Download het blad
Ook oudere nummers kun je nog downloaden.

Kopij

Kopij is altijd welkom. Kopij kan worden gemaild naar: natuurwijzer@gmail.com. Let op! Illustraties - bij voorkeur in kleur - s.v.p. als los bestand bijvoegen.
Kopij voor het lentenummer kan ingeleverd worden t/m vrijdag 26 februari 2021. Jaarverslagen s.v.p. eerder inleveren, uiterlijk vrijdag 12 februari 2021.