Afdelingsblad

Het blad Nieuws uit D'n Nieuwe Hof verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid onder de leden van de afdeling en de Vrienden van het IVN.
Naast nieuws uit de afdeling bevat het blad ook interessante algemene bijdragen over natuuronderwerpen.

Inhoud voorjaar 2020

In dit nummer is het nodige te lezen, o.a.:

  • Excursie amfibieën en reptielen
  • Bijeenkomsten over duurzame natuur
  • Cursus excursieleider in de natuur
  • Bee friendly: heel Nederland in bloei voor de bij
  • Gemeentelijke vrijwilligerspenningen Waalre
  • Kindermiddagen in Vlindertuin Waalre
  • En natuurlijk alles m.b.t. tot de algemene ledenvergadering, zoals de agenda en de jaarverslagen van de werkgroepen

Let op, vanwege de Coronamaatregelen is de algemene ledenvergadering verzet, naar woensdag 14 oktober. In het voorjaarsnummer van ons blad staat nog een datum in april! Voor de laatste ontwikkelingen: houd deze site in de gaten.

Download het voorjaarsnummer
Ook oudere nummers kun je nog downloaden

Kopij

Kopij is altijd welkom. Kopij kan worden gemaild naar: natuurwijzer@gmail.com. Let op! Illustraties - bij voorkeur in kleur - s.v.p. als los bestand bijvoegen.
Kopij voor het zomernummer kan ingeleverd worden t/m 19 juni 2020.