Afdelingsblad

Het blad Nieuws uit D'n Nieuwe Hof verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid onder de leden van de afdeling en de Vrienden van het IVN.
Naast nieuws uit de afdeling bevat het blad ook interessante algemene bijdragen over natuuronderwerpen.

Inhoud lente 2021

Het voorjaarsnummer van ons afdelingsblad is uit met daarin weer allerlei interessante artikelen en nieuwtjes:

  • Terugblik Boomfeestdag 2020
  • Cursus excursieleider in de natuur
  • Maandelijkse fotoprijsvraag Vlindertuin Waalre
  • De koolmees
  • Uitnodiging en bestanden algemene ledenjaarvergadering
  • Alle jaarverslagen van de werkgroepen
  • En nog veel meer ...
  • Download ook de aanvulling met info over de kindermiddagen in Vlindertuin Waalre!

Download het blad en de aanvulling.
Ook oudere nummers kun je nog downloaden.

Kopij

Kopij is altijd welkom. Kopij kan worden gemaild naar: natuurwijzer@gmail.com. Let op! Illustraties - bij voorkeur in kleur - s.v.p. als los bestand bijvoegen.
Kopij voor het zomernummer kan ingeleverd worden t/m vrijdag 4 juni 2021.