IVN Uden huldigt haar jubilarissen

IVN Uden huldigt haar jubilarissen

Uden 6 oktober 2021

De Algemene Ledenvergadering van IVN vindt normaal gesproken plaats in maart. Dit jaar moesten we wachten tot 21 september voordat we weer veilig bij elkaar konden komen in de Groenhoeve.

Hoogtepunt van de avond was de huldiging van de jubilarissen, van wie er twee aanwezig konden zijn. En dat waren niet de minsten!
Coby Dijkgraaf en Annemarie van Diepenbeek zijn beide veertig jaar lid. En ze hebben zich in die jaren niet onbetuigd gelaten. Coby Dijkgraaf was voorzitter van IVN van  1988 tot 1994 en Annemarie van Diepenbeek is nog steeds actief met cursussen. Ze kregen een certificaat en een mooie bos bloemen.

IVN Uden - Jubilaris Coby DijkgraafIVN Uden - Jubilaris Annemarie van Diepenbeek De andere jubilarissen zullen thuis hun bloemen en certificaat  bezorgd krijgen.
Mieke van Gerwen, 25 jaar; Margreet Hoefnagels 40 jaar; Truus van Dijk 40 jaar; en Harrie en Corrie van den Heuvel 40 jaar. Dank allemaal voor jullie inzet en trouw aan de club!

Afscheid van Léon Weeterings als bestuurslid

Léon Weeterings heeft de afgelopen jaren vanuit het bestuur het privacy beleid en de zorg voor de website gehad, zowel technisch als qua inhoud. Daarbij heeft hij alle taken van Wim Ermers overgenomen toen deze om gezondheidsredenen moest stoppen.  Gerda Vloet neemt de PR taken nu van Léon over. Voor het beheer van de website zoeken we nog een opvolger. We danken Léon voor het vele werk dat hij heeft verzet en wensen Gerda veel succes.

Deel deze pagina