D’n Hof van de Toekomst

De leden van D’n Hof beheren een permacultuurtuin aan de Hoevenseweg 3a, 5403 PA in Uden.

D'n Hof van de Toekomst

Ontstaan

D’n Hof van de Toekomst is een initiatief, voortgekomen uit het Project Udenaardetoekomst van de Gemeente Uden met als motto: Groen, Gezond, Gastvrij en Gezellig waaraan later de vijfde G van gezamenlijk nog is toegevoegd.

Permacultuur

Permacultuur is een duurzame vorm van land- en tuinbouw. Er wordt niet geploegd en er worden geen kunstmest en landbouwgif gebruikt. De bodem wordt van voedingsstoffen voorzien door een mulchlaag. Meerdere gewassen staan naast elkaar; zij beïnvloeden elkaar gunstig. Door deze werkwijze wordt het bodemleven niet verstoord en treden er slechts zelden ziekten op.

Terreininrichting

De tuin is ontworpen volgens de principes van permacultuur, waarbij vanuit het gebouw met kassen twee zones zijn te onderscheiden.
Zone 1: tuinkamers (perceeltjes) van ongeveer 100 m2.
Zone 2: bosplantsoen met vijver en warmtewal met vleermuistunnel. Hier krijgt de natuur de ruimte. 

Doelstelling

De doelstelling van de d’n Hof past goed bij die van het IVN. Natuureducatie: leren kijken (onderzoek) en kennis overdragen. Duurzaamheid: Permacultuur is een duurzame vorm van land- en tuinbouw, waarbij er naar gestreefd wordt een gezonde aarde achter te laten voor volgende generaties. 

Lees meer over ‘D’n Hof van de Toekomst’ op hun website: http://dnhofvandetoekomst.nl/