Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie die over persoonsgegevens beschikt er voor zorgen dat zij deze gegevens veilig bewaart en moet zij deze gegevens vernietigen als er geen noodzaak meer is om deze te bewaren.

Gebruik persoonsgegevens

IVN afdeling Uden beschikt over persoonsgegevens van haar leden en relaties. Deze gegevens zijn nodig om de contributie te kunnen innen en om contact te houden met de leden en relaties.

Beleidsplan Gegevensbescherming

IVN Uden is altijd zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan en zal dit ook in de toekomst blijven doen. IVN Uden heeft een Beleidsplan Gegevensbescherming. Binnen de organisatie van de afdeling is regelmatig aandacht voor de omgang met persoonsgegevens. Indien nodig wordt de omgang met persoonsgegevens aangepast.

Onrechtmatig gebruik

Heb je het vermoeden dat je gegevens door IVN Uden onterecht of verkeert gebruikt worden? Neem contact op met de secretaris (ivnuden@gmail.com). Het bestuur van IVN Uden zal in overleg met de melder nagaan of het vermoeden juist is. Bij constatering van foutief handelen door IVN Uden zal dit in de toekomst voorkomen worden. Daarnaast wordt melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens wijzigen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die IVN Uden van je bewaart of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kan je indienen per e-mail, voorzien van je naam en adres. Je e-mail kan je richten aan de ledenadministratie.

Landelijk IVN

Ook het landelijk IVN beschikt over persoonsgegevens van IVN leden en gebruikt deze onder meer om ‘Mens en Natuur’ naar de leden te sturen en, indien je daarop bent geabonneerd, de IVN nieuwsbrief ‘Stuifmail’. Voor meer informatie over de werkwijze van het landelijk IVN zie het Privacy Statement.