Klachtenprocedure

In veilige handen

De Landelijke Raad van IVN heeft in 2021 een vernieuwd beleid vastgesteld inzake het voorkomen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag binnen IVN. Dat beleid is samengevat in een document onder de kop “In veilige handen”. Daar gaan we ook in Uden mee werken.

IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving gebeuren. Vandaar dat we aandacht besteden aan veiligheid binnen IVN

Stappenplan klachtenprocedure

Wat te doen wanneer u een klacht heeft over het gedrag van een IVN’er?

Te denken valt aan: grensoverschrijdend gedrag zoals seksueel getinte, discriminerende of racistische  opmerkingen, ongewenste intimiteiten zoals aanrakingen, het zoeken van contact buiten de context van de activiteit, etc. Het kan ook gaan om een nare ervaring van uw kind.

  1. Indien mogelijk spreekt u de betreffende IVN’er daar direct persoonlijk op aan.
  2. Wanneer dat niet kan, of wanneer u dat te moeilijk vindt dan neemt u contact op met onze vertrouwenscontactpersoon, mevr. Vloet. Zij heeft van het bestuur de opdracht gekregen om klachten te onderzoeken. U kunt haar bereiken via haar telefoonnummer 06-22789436  of per mail: vloetsmits@home.nl
  3. Onze vertrouwenscontactpersoon biedt alleen de eerste opvang en heeft een kortdurend contact. De VCP gaat in gesprek met slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt of de klacht verdere behandeling vraagt. De VCP is beschikbaar voor zowel slachtoffer als beschuldigde. De VCP werkt samen met een regionale vertrouwenspersoon.
  4. Een regionale vertrouwenspersoon heeft een opleiding tot vertrouwenspersoon gevolgd en kan een melding helemaal afhandelen. De regionale vertrouwenspersoon werkt samen met de vertrouwenscontactpersonen van de afdelingen in zijn of haar regio en is in de regel in dienst bij IVN. De combinatie van vertrouwenscontactpersoon-regionale vertrouwenspersoon functioneert op dezelfde manier als een vertrouwenscommissie van een afdeling.

In geval van mogelijk seksueel misbruik of ander strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan. Dit is wettelijk verplicht.