Disclaimer activiteiten

Deelname aan de wandel- en fietsexcursies is voor eigen risico. Dat betreft zowel uw eigen veiligheid als uw aansprakelijkheid t.o.v. de andere deelnemers en het overige verkeer. IVN Uden en/of de daaraan verbonden vrijwilligers kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor welke gebeurtenis of omstandigheid dan ook.