Werkgroep Publiciteit

 

De werkgroep verzorgt de P.R. en publiciteit van de vereniging.

Publiciteit

Samen met de voorzitter en secretaris van de vereniging wordt gewerkt aan het bemensen van de informatie-stand, schrijven van convocaties (intern) en persberichten (extern). Daarnaast is er een e-mail service voor niet-leden om op de hoogte te blijven van publieksactiviteiten.

Website

Deze website is gemaakt in het format van het landelijk IVN.
Naast informatie over IVN Uden staan de activiteiten en het nieuws van de afdeling op de website.

Social Media

Nieuwsbrief

Vanaf 2017 heeft IVN Uden een digitale nieuwsbrief. Iedereen die in onze activiteiten is geïnteresseerd kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Wijs(t)heden

Het ledencontactblad ‘Wijs(t)heden’ heeft bestaan vanaf 1977 tot en met 2017. Leden en contacten ontvingen het blad.