Natuurrapporten deelgebieden

2018 artikel Nico Ettema – Munsche wetering

Beschrijving Venloop (Ettema, 2016) Biodiversiteit Herperduin, Onderzoek naar het effect van beheer op de biodiversiteit (HAS Hogeschool, 2016)

Een onderzoek naar herstel van het Munven door middel van bekalking met Dolokal en schelpengrit (HAS Hogeschool, 2017)

Herperduin, Beheer & Biodiversiteit (HAS Hogeschool, 2015)

Herstel verzuurde vennen, Effect van Dolokal op verzuurde vennen (HAS Hogeschool, 2018)

Quickscan natuur t.b.v. herinrichtingsplan Venloop in Slabroek (Stichting Natuurorganisaties de Maashorst, 2016)