Contactpersonen IVN Uden

Secretariaat

info@ivnuden.nl

Bezoekadres

De Groenhoeve
Artillerieweg 3
5402 LH Uden

Postadres

Achter-Oventje 12a
5411 NN Zeeland (Gemeente Maashorst)

Rabobank IBAN Rekeningnummer:

NL95 RABO 0151 964 947 t.n.v. IVN afdeling Uden

Bestuur

Voorzitter: Berry Dufornee, voorzitter@ivnuden.nl

Secretaris en Penningmeester: Sonja Verstegen, secretaris@ivnuden.nl / penningmeester@ivnuden.nl

Annemieke van den Ing

Toine Smits

Wim de Winter

Marja Generaal

Ledenadministratie

Sonja Verstegen & Toine Smits, ledenadministratie@ivnuden.nl

PR, Website & Nieuwsbrief Wijs(t)heden

Website: webmaster.uden@ivn.nl
Nieuwsbrief: pr.ivn.uden@gmail.com
E-mailservice: pr.ivn.uden@gmail.com

Natuurgidsen

Peter van Lamoen & Ingrid Decreton, natuurgidsen@ivnuden.nl

Jeugdnatuurgidsen

jeugdnatuurgidsen@ivnuden.nl

Planten

Lies Verbossen & Chris van Lieshout, planten@ivnuden.nl

Natuur & Milieu

Joep van Lieshout, natuurenmilieu@ivnuden.nl

D’n Hof van de Toekomst

Ad van Driel, info@dnhofvandetoekomst.nl
http://dnhofvandetoekomst.nl/

sVLU (Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden)

Voorzitter: Willem Peters, voorzitter@sVLU.nl
Secretaris: Ernest de Groot, secretaris@sVLU.nl
http://svlu.nl/