Stichting Natuurorganisaties De Maashorst

Op woensdag 20 augustus 2014 is de Stichting Natuurorganisaties De Maashorst opgericht. Jos van der Wijst (voorzitter), Jan-Willem Hermans (secretaris) en Frans de Laat (penningmeester) hebben de oprichtingsakte ondertekend.

Doel

De stichting heeft zich tot doel gesteld om vanuit de diverse natuurorganisaties de belangen, aangaande de verdere ontwikkeling en behoud van De Maashorst, te behartigen en één aanspreekpunt te vormen richting de beleidsbepalende instanties.

Deelnemende organisaties

In de nieuwe stichting zijn een aantal natuurorganisaties ondergebracht die in het natuurgebied de Maashorst actief zijn. Van elke organisatie zit een afgevaardigde in het bestuur van de stichting.

Taken

stichting natuurorganisaties de maashorst