VOG – In veilige handen

(Marian Vink – Arnold Jansen, vertrouwenspersonen)

Het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag
IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving gebeuren. Vandaar dat we aandacht besteden aan veiligheid binnen IVN. En nadenken over welke afspraken er gemaakt kunnen worden over de omgang met elkaar. Lees bijgaande pdf  ivn-maas-en-niers_in_veilige_handen.pdf.