Publicaties

Op deze pagina vindt u via een aantal links naar publicaties, routes en verslagen.

Allereerst ons afdelingsblad "De Wielewaal"

Door de jaren heen ontwikkelde onze afdeling een aantal fietstochten.

Van de meest recente activiteiten treft u een activiteitenverslag.

Voor de jeugd hebben we een aantal knutselbladen.  

En in verband met o.a. onze ANBI-status vindt u hier de jaarstukken.

Door de jaren heen hebben we groot aantal boeken verworven, waaruit u via de Catalogus kunt lenen.
Naast boeken valt er ook veel specialistische kennis te vergaren bij een groot aantal soortenorganisaties. Om u op weg te helpen vindt u op deze pagina ook vele verenigingen en stichtingen met hun respectievelijke website.

Een enkele keer wordt onze expertise, meestal via een werkgroep of een terzake deskundig lid, gevraagd door externen.
Daar waar dit heeft geleid tot een rapport kunt u deze teruglezen op onze pagina rapporten.