Privacy Verklaring

IVN en privacy

Op 25 mei 2018 werd de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is een nieuwe privacywet van de Europese Unie. De wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden en het (online) dataverkeer enorm zijn toegenomen. Doel van deze wet is het verbeteren van de privacy van personen. Dus ook die van u!

 

Privacyverklaring


Opslag en verwerking van gegevens

Wanneer u informatie aanvraagt, lid of donateur wordt van IVN, deelneemt aan activiteiten en cursussen of artikelen via de webwinkel bestelt, worden uw persoonsgegevens vastgelegd. IVN gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van uw aanvraag of bestelling en om leden, donateurs en bezoekers van onze website te informeren over projecten, producten en het werk van IVN. Wij delen uw gegevens niet met derden.
 

Doeleinden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor IVN uw gegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt IVN gegevens van u:
-  Wanneer u een IVN-lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over
   lidmaatschaps-aangelegenheden.
-  Wanneer u producten en/of diensten van IVN afneemt.
   Dit kan bijvoorbeeld via onze webwinkel.
-  Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van
   producten en/of diensten en marktonderzoek.
-  Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de      
   hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes
   via sociale media. Waarbij IVN rekening tracht te houden met voorkeuren
   op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten.
 

Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt IVN gegevens van leden, abonnees, deelnemers aan activiteiten / cursussen en bezoekers van onze website / -shop, online promoties, evenementen en acties.

IVN verwerkt uw naam, adres, geboortedatum, en geslacht (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling) en gegevens dat bepaalde onderwerpen u interesseren (ten behoeve van de nieuwsbrief).
 

Gegevens wijzigen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamalen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kunt u indienen per e-mail, voorzien van naam en adres. Uw e-mail kunt u richten aan de IVN Servicedesk, via info@ivn.nl.
U kunt zich uiteraard ook tot de lokale ledenadmnistrateur wenden via info.ivnleeknietap@gmail.com
 

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

U kunt u op diverse plekken op onze website abonneren op nieuwsbrieven van IVN. Hiervoor is het achterlaten van een geldig e-mailadres verplicht. Wilt u minder of geen nieuwsbrieven ontvangen? In elk bericht zit onderaan een afmeldlink waarmee u zich op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.
 

Wijzigen van privacyverklaring

De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door IVN te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd. 

Voor de Notitie met daarin het vastgestelde Privacy beleid van IVN Leek-Nietap, inclusief de in het document genoemde bijlagen 2, 3, en 4 , zie:
Privacy beleid IVN Leek-Nietap

Bijlage 2: geheimhoudingBijlage 3: DatalekBijlage 4; Foto- en fimrecht