Landschap
zaterdag23jun2018

Allemansgoed Terheyl

Terheijl wordt van oudsher een landgoed genoemd, maar er is vandaag de dag nergens een kenmerkende poort of toegangshek te vinden. Het is niet meer herkenbaar als samenhangend landgoed. Bovendien is er ook niet één eigenaar die het landgoed beheert. Terheijl is opgedeeld bezit en tegelijk ook voor een groot deel vrij toegankelijk voor iedereen. 

Een collectief van kunstenaars werkt momenteel aan het herkenbaar maken van Terheijl. Zij ontwikkelen hiertoe Terheijl als een allemansgoed.

Terheijl kenmerkt zich met name door de uitzonderlijke en gevarieerde bodemsamenstelling. Deze heeft in grote mate het gebruik van de grond door de eeuwen heen bepaald, maar ook hoe het gebied nu nog wordt gebruikt, gezien en beleefd.

In het afgelopen jaar hebben de kunstenaars onderzoek verricht naar de geologische en botanische kwaliteiten van Terheijl. Dit onderzoek benutten zij om van de diverse grondsoorten duurzame grondstoffen te kunnen ontwikkelen voor kunstelementen bij de entrees tot Terheijl en verder verspreid in het gebied.

Via deze website, maar ook in speciaal ontworpen vitrines in het gebied, wordt dit materiaalonderzoek voor publiek inzichtelijk gemaakt; het proces is van begin tot einde te volgen. De resultaten en ontwerpen worden tussentijds getoond en er worden publieksactiviteiten georganiseerd.