Word lid

Indien het aanbod aan activiteiten of de gedachte achter het IVN -aandacht schenken aan natuur en milieu dicht bij de eigen woonomgeving- u aanspreekt, dan kunt u altijd overwegen lid van onze afdeling te worden.
Als lid van onze afdeling bent u tevens lid van IVN-Nederland.


Als lid ontvangt u jaarlijks vier maal "Mens en Natuur", het magazine dat door IVN-Nederland wordt uitgegeven.
Als lid kunt u aan al onze activiteiten, tenzij anders aangegeven, gratis deelnemen. Leden krijgen bij cursussen veelal korting.

Onderstaand ziet u te tarieven die IVN Westerkwartier rekent voor lidmaatschap.

Tarieven IVN Westerkwartier e.o.

Lid IVN Westerkwartier e.o. Minimaal €20,00
Huisgenootlid > 18 jaar Minimaal €  5,00
Tot 18 jaar Gratis

 

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als lid, dan kunt u contact opnemen met:  meysie@telfortglasvezel.nl
Wij vragen dan de volgende gegevens van u:
- Naam, voornaam en achternaam
- Volledig adres
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres (indien beschikbaar)
- Geboortedatum (niet verplicht)

Aanmelding kan gedurende het gehele jaar.
De facturatie van lidmaatschapsgelden is in zijn geheel overgedragen aan het Landelijke Bureau te Amsterdam.
De contributiebetaling vindt plaats middels automatische incasso.
De hiervoor vereiste SEPA-machtiging zullen wij u na aanmelding toesturen.
Leden die afzien van een automatische incasso, worden geïncasseerd via een factuur per email.

Het lidmaatschap loopt minimaal 1 jaar en wordt zonder opzegging steeds stilzwijgend voor één jaar verlengd.
De inschrijfdatum van een nieuw lid is tevens de startdatum van het lidmaatschap.
Dit is in veel gevallen dus níet 1 januari, maar kan het hele jaar door. De eventuele einddatum van het lidmaatschap is steeds één jaar vooruit.
Er geldt een opzegtermijn van één maand.