IVN Westerkwartier e.o.
Vleermuizen
vrijdag08apr2022

Vleermuistuintelling 2022 (6-7 mei)

In veel Nederlandse tuinen zijn regelmatig vliegende vleermuizen te zien.
Dat kan je zelf ontdekken op 6 en 7 mei tijdens de Nationale Vleermuistuintelling.

Tijdens dit weekend roept de Zoogdiervereniging iedereen op om waarnemingen van vleermuizen in de tuin door te geven. Hiermee wil de Zoogdiervereniging de aanwezigheid van vleermuizen in tuinen en de bebouwde omgeving onder de aandacht brengen en daarover zoveel mogelijk gegevens verzamelen. 
Waar zien deelnemers aan de tuintelling vleermuizen in hun tuin vliegen en welke soorten kunnen dat zijn?
En waar zien deelnemers helemaal geen vleermuizen?
Met genoeg tellingen kunnen we bijvoorbeeld een indicatie krijgen of er een verschil is in tuinen in stadskernen, buitenwijken en dorpen

Wil je mee doen en wil je weten wat je moet doen?
Kijk daarvoor op Vleermuistelling 2022