Mogelijkheid voor bedrijven

Indien u als bedrijf het aanbod aan activiteiten of de gedachte achter het IVN -aandacht schenken aan natuur en milieu dicht bij de eigen woonomgeving- u aanspreekt, dan kunt u naast de elders genoemde mogelijkheden van donatie of periodieke schenking, ook gebruik maken van de mogelijkheid tot adverteren in ons afdelingsblad.

Op dit moment, kort na het samengaan van de twee afdelingen waaruit IVN Westerkwartier e.o. is ontstaan, is er nog geen afdelingsblad.
Maar, dat gaat er vrijwel zeker komen.

Het blad zal dan naar verwachting 3 tot 4 maal per jaar in een geraamde oplage van ca. 350 st. verschijnen.
Wilt u een impressie van onze afdelingsbladen voorheen, zie dan de Wielewaal of de Ratelaar.
 

Onderstaand ziet u ter oriëntatie de jaartarieven die wij voorheen rekenden voor advertenties.

Advertentie in afdelingsblad van 1/2 pagina A4€ 120,00 p.j.
Advertentie in afdelingsblad van 1/4 pagina A4€   60,00 p.j.
Advertentie in afdelingsblad van 1/8 pagina A4€   30,00 p.j.

Heeft u nu al interesse in het plaatsen van een advertentie in ons aanstaande afdelingsblad; dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester:  veenstiksma@planet.nl