De Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep, opgericht in 2015 is met een flink aantal leden (18) een actieve werkgroep onder leiding van Theo Wösting en Bonno Perdok.

De in 2016 geformuleerde en nog altijd actuele doelen van de werkgroep zijn:
- Meer kennis opdoen (o.a. leren van elkaar)
- Kennisoverdracht (kennis delen) binnen de groep, maar ook aan derden
- Laagdrempelige educatie aanbieden aan derden (bijv. scholen)
- Natuurbeleving/genieten met de groep
- Natuurbeleving delen met derden
- Bijdragen leveren aan natuurbeheer: 
een aantal werkgroepleden doet dat al door bijv. vogeltellingen, maar je zou daarnaast ook kunnen denken aan inventarisatie-activiteiten in een bepaald gebied (een soort kwalitatieve monitoring van de natuurontwikkeling in zo’n gebied)

Van het jaarprogramma 2021 heeft de werkgroep gehinderd door de Coronaregelgeving slechts weinig activiteiten kunnen realiseren:
In de hoop dat 2022 wat dat betreft een beter jaar gaat worden is er een interessant jaarprogramma voor 2022 gemaakt.
U ziet het hieronder, de open activiteiten zijn ook voor niet-werkgroepleden toegankelijk.

Wat/Waar Wanneer Kenmerk

Open/besloten

Opm.

Nationale tuinvogeltelling

weekend van 28 januari Tellen in tuin van een werkgroeplid Besloten i.v.m. Covidregelgeving  

Lauwersmeer

29 april  10.00-12.30

Ezumakeeg en Zomerhuisbos

Open

 

Weidevogels in de Surhuizumermieden en Twijzelermieden

4 mei 10.00-13.00 Weidevogels kijken Besloten, alleen werkgroep  

Nationale vogelweek

13 mei 10.00-12.30 Excursie Lauwersmeer bij kijkhut de Baak

Open

 

Bos- en rietvogels in Nienoord

week 20   Onbekend  

Vogels in de Onlanden

week 21   Besloten, alleen werkgroep  

Trekvogels op Schiermonnikoog

sept-okt.   Besloten, allen werkgroep  

Kraamnvogels bij Diepholz (D)

okt-nov Grote aantallen kraanvogels verzamelen op hun slaapplaatsen Besloten, alleen werkgroep Niet op za. of zo.

Jaarvergadering

okt-nov   Werkgroep  

Lauwersmeer

sept-okt. Vogeltrek

Open

 

De werkgroep heeft een WhatsApp-groep ingericht, waarin 18 leden participeren. Hierin wordt druk gecommuniceerd en er worden zeer regelmatig nieuwtjes en weetjes uitgewisseld, foto's/filmpjes gedeeld, discussies gevoerd, vragen opgelost, etc.
Het is niet ondenkbaar dat ook vanuit deze WhatsApp groep nog spontaan aanvullende activiteiten op het jaarprogramma worden georganiseerd.

De werkgroep zoekt naar samenwerkingsverbanden met vogelwerkgroepen van andere afdelingen en met natuurbeheerorganisaties die in onze regio actief zijn.
Ook wil men actief diensten (o.a. het organiseren/begeleiden van excursies ) gaan aanbieden in de regio.

Heb je zin om mee te doen? Word dan lid van de werkgroep door je per mail aan te melden bij Theo Wösting; t.wosting@upcmail.nl