De Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep, opgericht in 2015 is met een flink aantal leden (20) een actieve werkgroep onder leiding van Theo Wösting en Bonno Perdok.

De in 2016 geformuleerde en nog altijd actuele doelen van de werkgroep zijn:
- Meer kennis opdoen (o.a. leren van elkaar)
- Kennisoverdracht (kennis delen) binnen de groep, maar ook aan derden
- Laagdrempelige educatie aanbieden aan derden (bijv. scholen)
- Natuurbeleving/genieten met de groep
- Natuurbeleving delen met derden
- Bijdragen leveren aan natuurbeheer: 
een aantal werkgroepleden doet dat al door bijv. vogeltellingen, maar je zou daarnaast ook kunnen denken aan inventarisatie-activiteiten in een bepaald gebied (een soort kwalitatieve monitoring van de natuurontwikkeling in zo’n gebied)

Van het jaarprogramma 2020 heeft de werkgroep gehinderd door de Coronaregelgeving slechts twee zaken kunnen realiseren:

1.   25 januari 2020: Tuinvogeltelling met de Vogelwerkgroep. Met een aantal leden van de werkgroep heeft men in de tuinen van drie leden meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling.

2.    4 februari 2020: Een drukbezochte lezing van Minte Mulder over Vogelgedrag.

Omdat het nog volstrekt onduidelijk is welke ruimte de werkgroep dit jaar krijgt om activiteiten te ontplooien is er geen jaarprogramma voor 2021 ingevuld. Mocht er weer ruimte ontstaan dan worden er alsog enkele activiteiten geprogrammeerd.

Voor dit moment (en ook voor na Cocid-19) heeft de werkgroep een WhatsApp-groep ingericht, waarin 18 leden participeren. Hierin wordt druk gecommuniceerd en er worden zeer regelmatig nieuwtjes en weetjes uitgewisseld, foto's/filmpjes gedeeld, discussies gevoerd, vragen opgelost, etc.

 

De werkgroep zoekt naar samenwerkingsverbanden met vogelwerkgroepen van andere afdelingen en met natuurbeheerorganisaties die in onze regio actief zijn.
Ook willen men actief diensten (o.a. het organiseren/begeleiden van excursies ) gaan aanbieden in de regio.

Heb je zin om mee te doen? Word dan lid van de werkgroep door je per mail aan te melden bij Theo Wösting; t.wosting@upcmail.nl