De Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep, opgericht in 2015 is met een flink aantal leden (18) een actieve werkgroep onder leiding van Theo Wösting en Bonno Perdok.

De in 2016 geformuleerde doelen van de werkgroep zijn:
- Meer kennis opdoen (o.a. leren van elkaar)
- Kennisoverdracht (kennis delen) binnen de groep, maar ook aan derden
- Laagdrempelige educatie aanbieden aan derden (bijv. scholen)
- Natuurbeleving/genieten met de groep
- Natuurbeleving delen met derden
- Bijdragen leveren aan natuurbeheer: 
een aantal werkgroepleden doet dat al door bijv. vogeltellingen, maar je zou daarnaast ook kunnen denken aan inventarisatie-activiteiten in een bepaald gebied (een soort kwalitatieve monitoring van de natuurontwikkeling in zo’n gebied)

Zie Jaarvergadering VWG 2019 voor een (ver)korte versie van het jaarverslag van de werkgroep over 2019.

Ieder jaar wordt er een programma/activiteitenlijst opgesteld.


Het programma voor 2020 vindt u hieronder.
Voor deelname aan de open activiteiten kunt u zich, mits nog plaats, aanmelden bij de coördinator van de werkgroep (zie onderaan de pg.).

Wat

Waar/Wanneer

Kenmerk

Wie

Vogels tellen Gehele jaar Enkele leden van de werkgroep houden zich bezig met tellen van vogels. Meedoen kan in overleg werkgroep
Tuinvogels bij enkele leden 24-26 januari Nationale tuinvolgeltelling, half uur per tuin werkgroep
Vogellezing 4 februari  

open

Schedelworkshop 18 maart CazemierBoerderij

open

Weidevogels April Bij Stroobos langs van Starkenborgkanaal werkgroep
Weidevogels in Wommels Mei Weidevogels kijken bij Murk Nijdam werkgroep
Vogels in de Onlanden Mei Zie ook Rapportage broedvogels Onlanden 2019 werkgroep
Vogelgeluiden-wandeling Coendersbos Juni  

open

Trekvogels op Schiermonnikoog september Bezoeklocaties worden nog gezocht

werkgroep

Jaarvergadering VWG Oktober   werkgroep
Wintergasten in de Marnewaard november Kramsvogels e.d.

open

Uilen op Nienoord december  

open

 

 

De werkgroep zoekt naar samenwerkingsverbanden met vogelwerkgroepen van andere afdelingen en met natuurbeheerorganisaties die in onze regio actief zijn.
Ook willen men actief diensten (o.a. het organiseren/begeleiden van excursies ) gaan aanbieden in de regio.

 

Heb je zin om mee te doen? Word dan lid van de werkgroep door je per mail aan te melden bij Theo Wösting; t.wosting@upcmail.nl