De Plantenwerkgroep

Door de plantenwerkgroep van IVN Westerkwartier e.o. wordt normaliter in het veldseizoen maandelijks op een ochtend of avond een veldbezoek aan een terrein gebracht.
In de wintermaanden wordt ook de praktijk van het werken met de flora (Heukels) geregeld geoefend.
Helaas maken de huidge coronamaatregelen het onderling of met publiek samen zijn onmogelijk.
I.v.m. de onzekere situatie rondom Covid-19 is er op dit moment geen activiteitenoverzicht beschikbaar.
Dus voorlopig geen data en te bezoeken gebieden in 2021.

Datum

Begintijd

Waar

Type
activiteiten

Voor wie

De determinatieavonden (door insiders Heukelen genoemd naar het gelijkluidende naslagwerk)  zijn besloten en enkel voor de leden van de werkgroep bedoeld.
De groeiseizoenactiviteiten staan normaliter open voor geinteresseerden en worden ook onder het activiteitenaanbod van de afdeling genoemd.
Iedereen met interesse voor planten kan zich opgeven. Tijdens het veldbezoek leren we van elkaar.

Om ten tijde van lockdown en geen veldbezoeken mogen uitvoeren toch binding met elkaar te behouden zijn via de groepsapp van de werkgroep heel veel foto’s, plantennamen, vindplekken en wat er verder nog ter sprake kwam gedeeld. Dit blijkt een goede manier om toch de contacten te onderhouden.


Voor nadere informatie of eventueel aanmelding kunt u zich richten tot mw. Michèle Hillebrands. Via de e-mail: michele@tulpweb.nl

Wilt u wat meer informatie over waar de Plantenwerkgroep zich zoal mee bezig houdt kijk dan even hier.