IVN Nieuwkoop
Vogels
zondag23jan2022

Wintervogeltelling januari 2022, tevens midwintertelling

Beste waarnemers en belangstellenden,

Al jullie telresultaten van het afgelopen weekend staan weer keurig op rij op bijgesloten spreadsheet.
Vrijdag en zaterdag hadden we behoorlijk te kampen met de mist, die vooral zaterdag heel laat of nauwelijks optrok. Bovendien wilde de temperatuur niet echt stijgen.
Zondag was het duidelijk beter tellen. en maandag was er al weer een behoorlijke verstoring naar ik gehoord heb aan de noordkant van de Groene Jonker.

Toon van Vliet heeft als extra de Hoef- en Schoutenpolder geteld.
Ik heb zaterdagmiddag de Noorse Tuindersbuurt geteld met veel ganzen.
Natuurlijk Grauwe en Kollen, maar ook een groep van 18 Indische en 45 geheel witte Boerenganzen tussen de Grauwe.
Eerst dacht ik nog aan Sneeuwganzen, maar die komen sporadisch voor en zeker niet in deze groepsgrootte.
Bovendien zijn mij niet de zwarte eindpennen van de vleugels opgevallen, die de Sneeuwgans toch wel heel duidelijk laat zien bij de staart.
Maandagmiddag heb ik met Hans Oostwouder als extra de polders Lagebroek en Zegvelderbroek geteld.
Wel veel Knobbelzwanen, maar helaas geen Wilde en/of Kleine Zwanen.

Wintervogeltelling

Uit het bijgesloten spreadsheet heb ik weer gehaald van welke soorten wij de meest waarnemingen hadden en die lijst ziet u hieronder:

 

Midden januari rondom

 

vorig seizoen

 

Nieuwkoop

 

was dat

1

Smient

11.483

 

12.765

 

op  1

2

Kolgans

5.420

 

11.166

 

op  2

3

Grauwe Gans

2.704

 

5.189

 

op  3

4

Spreeuw

2.255

 

2.021

 

op  5

5

Rietgans

2.233

 

294

 

 

6

Kievit

1.910

 

273

 

op  9

7

Meerkoet

2.216

 

2.216

 

op  4

8

Kokmeeuw

1.552

 

878

 

op  8

9

Wilde Eend

893

 

1.423

 

op  6

10

Stormmeeuw

660

 

1.071

 

op  7


Ons totaal aantal waarnemingen was dit keer 34.424 t.o.v. vorig jaar 41.350.
Veruit de meeste Smienten, hoewel Paul van Hoek en Peter Kampf pas op maandag hebben kunnen tellen en er aan de noord zijde van de Groene Jonker gewerkt werd en dus verstoring.
De aantallen Kol- en Grauwe ganzen viel tegen, maar daar tegenover hadden we die Toendrarietganzen, die op plaats 5 terecht kwamen.

Helemaal geen Wilde of Kleine Zwanen, wat toch wel gebruikelijk is in Januari.
Wel een hele bijzondere waarneming van Dik van Stam en Wijnand. Die hadden bij de Ziedesluis 5 Zwaanganzen

En verder hadden:

  •  Suzan van Steenwijk en Paul van Hoek de Toendrarietganzen rondom de Jongezevenhovenseweg net buiten Zevenhoven
  • Sylvia van Wirdum in de Meije nabij Pietje Potlood haar IJsvogeltje en
  • Dik van Stam en Wijnand hun Cetti's zanger

Geniet verder van deze info.

Allen bedankt voor jullie inzet en tot in het weekend van 12/13 febr. a.s. voor onze volgende telling.

Met vriendelijk groet,

       Joop