Natuur- en Landschapsbeheer

Landschapsbeheer
De werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer is in 1982 opgericht en bestaat uit ongeveer 40 vrijwilligers.

De groep is actief in Nieuwkoop en omgeving en draagt een steentje bij aan het in stand houden van natuur en landschap door o.a. het knotten van knotbomen, het afzetten van windsingels, geriefhoutbosjes en het snoeien van leilinden. 

 De knotploeg heeft een vaste kern die al vele jaren meewerkt. Maar gelukkig komen er ook weer nieuwe vrijwilligers bij, waarvan sommigen al snel ook deel van de vaste groep uit maken. Daarnaast ontvangen we de laatste jaren steeds vaker gasten

 Het merendeel van het werk wordt met handgereedschap gedaan. Klussen die te zwaar zijn voor handwerk worden door een gecertificeerde motorzager gedaan.

 Veilig werken staat bij ons hoog op de lijst. De groep heeft een arbo-plan en houdt zich daar aan. Door het gebruik van het juiste gereedschap, de nodige beschermingsmaatregelen en het verantwoord omgaan met de risico’s worden de kansen op letsel zo klein mogelijk gehouden.

Op werkdagen wordt geregistreerd wie aanwezig in verband met de ongevallen en w.a. verzekering. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt uitleg over de werkzaamheden gegeven en welke risico’s er bij het werk zijn. 

Op werkdagen is er altijd een mobile telefoon met adressen van dienstdoende hulpverleners, alsmede een EHBO-koffer en een tas met persoonlijke beschermingsmiddelen (helmen veiligheidsbrillen en gehoorbeschermers)  aanwezig. Als er een motorzaag naar de werkplek gaat zijn daar standaard de vereiste beschermingsmiddelen aanwezig.
 

Contactpersonen: Jan Vork                  telefoon  0172-409111 
                              
Voor noodgevallen op werkdagen    telefoon  06-11564277

LandschapsbeheerLandschapsbeheer