Werkgroep Communicatie

De werkgroep communicatie bestaat momenteel uit 3 leden te weten:

De werkgroep is opgericht op 20/2/2020, net voor het begin van de Corona periode. Dit heeft de communicatiestroom wel enigszins beperkt. Ook Ilja Werkhoven heeft eind 2020 te kennen gegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden, gelukkig kruiste Lise-Lotte op dat moment juist ons pad, wat voor een naadloze overname heeft gezorgd.

Ilja heeft veel werk verzet voor de site en andere media, dank hiervoor.

Wat willen we met de communicatie werkgroep:

  1. Zorgen voor een goede interessante communicatie van IVN Nieuwkoop naar IVN leden en belangstellenden.
  2. Het benutten van de beschikbare media en deze zo goed en effectief mogelijk gebruiken.
  3. Zorgen voor de maandelijkse samenstelling en verspreiding van de Nieuwsbrief.
  4. Het zo actueel mogelijk houden van de site en deze gebruiken voor nieuws en aankondiging activiteiten.
  5. Informeren van de leden over de activiteiten van de vereniging, bestuur en werkgroepen.

Communiceren kan alleen als er onderwerpen zijn en hiervoor zijn we afhankelijk van wat leden, werkgroepen, bestuur en anderen ons berichten.

Een aandachtspunt voor de vereniging is ons verouderende ledenbestand wat mede aangeeft dat we onvoldoende jongere mensen kunnen interesseren lid te worden van onze vereniging.

Onze eerste aandachtspunten waren site en Nieuwsbrief, we denken dat de Nieuwsbrief de nodige aandacht heeft gekregen, maar dat op de site nog wel wat te actualiseren valt.

Ook coördinatie van het gebruik en benutten van de verschillende media vormt zeker nog een aandachtpunt.    

Hoe kunt u de werkgroep(leden) bereiken?

We beschikken over een centraal mailaccount communicatie@ivn-nieuwkoop.nl 

Dit emailadres kan worden gebruikt om artikelen/foto’s, filmpjes voor plaatsing op sociale media, Website of Nieuwsbrief. Deze zijn dan voor alle leden van de werkgroep zichtbaar.

Maar de werkgroep leden zijn natuurlijk ook individueel bereikbaar:

Lise-Lotte Koetsier: communicatie@ivn-nieuwkoop.nl
Gerard Meijer : ivnnieuwkoopnieuws@gmail.com
Dick Kamberg : tel 06 53 16 11 95 mail: dick.kamberg@outlook.com

Materiaal voor publicatie.

Nieuwtjes en foto’s zijn altijd welkom voor site, Nieuwsbrief en sociale media. Houdt er bij foto’s van personen rekening mee dat er toestemming wordt gevraagd deze voor publicatie te mogen gebruiken. Dit i.v.m. AVG.

Ook behoudt de redactie zicht het recht voor tekst in te korten c.q. aan te passen we zullen hier beperkt en gepast gebruik van maken.

Opmerkingen, suggesties.

Wij steunen het adagio het kan altijd beter, dus als u opmerkingen suggesties heeft voor verbeteringen, veranderingen of u heeft gewoon wat te melden m.b.t. de natuur neem contact met ons op.