Over Grootegast en het Westerkwartier

Enthousiaste mensen gezocht!

IVN Grootegast e.o. is samengegaan met IVN Leek/Nietap en heet nu IVN Westerkwartier e.o. De beide websites (Grootegast en Leek/Nietap) zijn nog in gebruik en aan de nieuwe (Westerkwartier e.o.) wordt hard gewerkt.

IVN is een organisatie die mensen op een boeiende manier wil betrekken bij de natuur. Dit doen we met o.a. excursies door natuurgidsen, thema avonden en cursussen (vogels, planten, bomen etc.). IVN is een landelijke vereniging en heeft plaatselijke afdelingen door het gehele land. IVN Grootegast e.o. is bijna 70 jaar geleden begonnen in de gemeente Grootegast. Grootegast ligt in Het Westerkwartier in de provincie Groningen. De letters e.o. staan voor ‘en omstreken’. Dat is letterlijk, want ook in de buurgemeenten Leek, Marum en Zuidhorn heeft de afdeling leden, jeugdleden  en donateurs (65 leden, 95 donateurs en 25 jeugdleden). In het zuidelijk Westerkwartier is uniek met zijn coulisselandschap. In dit gebied met zijn houtwallen en houtsingels, zijn pingo's en petgaten bevinden zich schitterende fietsroutes. Ook zijn de laatste jaren door Staatsbosbeheer verschillende wandelpaden aangelegd om zo gebieden te ontsluiten die tot nu toe alleen bij Staatsbosbeheer en de lokale bevolking bekend waren. Deze wandelpaden zoals het Mellepad, het Pettenpad, 't Blôde fuottenpaad (blote voetenpad) en het Abel Tasmanpad liggen allen in natte gebieden, zodat vooral in natte perioden goed schoeisel (laarzen of zelfs blote voeten) gewenst is. Deze natte gebieden behoren tot een oud cultuurlandschap dat nu weer aan de natuur is teruggegeven. 

Op 1 januari 2019 zijn de vier gemeenten samengaan in één gemeente Westerkwartier. De activiteiten worden het meest gehouden in de gemeenten Grootegast en Zuidhorn. Grootegast maakt deel uit van het prachtige landschap van Het Westerkwartier.  

Westerkwartier (uit: Wikipedia)

Het Westerkwartier dankt zijn naam aan zijn ligging als westelijkste van de drie Ommelanden. Het werd gevormd na de Reductie van 1594 uit de drie bestaande districten, die voortaan als onderdelen van het Westerkwartier gingen fungeren: Vredewold, Langewold en Humsterland. Daaraan werd nog een vierde gebied toegevoegd, dat eerder een onderdeel van Hunsingo vormde: Middag. Landschappelijk is het Westerkwartier te verdelen in een noordelijk deel, een oud kwelderlandschap met wierdedorpen (Ezinge, Oldehove, Niehove) en een zuidelijk coulisselandschap, dat zich kenmerkt door houtwallen. Dit, op zandgrond en ontgonnen hoogveen gelegen deel lijkt op de aangrenzende Friese Wouden. Hier liggen de lintdorpen (Marum en Grootegast) die de oude zandruggen volgen.Met name het noordelijke deel is één van de oudste cultuurlandschappen van West-Europa. Tot omstreeks 1100 n.Chr. had het zeewater vrij spel tot aan Marum. Rond 800 n.Chr. was het zelfs één van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland. Het land is over een lange periode van de zee gewonnen door onder andere wierdenbewoners, monniken van het klooster Aduard, de familie Teenstra (Ruigezand) en tegenwoordig de waterschappen. De oude eilanden Middag en Humsterland staan op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Afkorting : IVN


Volledig: IVN-Vereniging voor Natuur- en Milieu Educatie (landelijk 180 afdelingen met 16.000 leden).                                                                    

Met IVN wordt zowel 'IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie' als de 'Stichting IVN' bedoeld. In de vereniging zijn vrijwilligers georganiseerd, terwijl in de Stichting beroepskrachten werken.

IVN: Bron Wikipedia:

IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is een Nederlandse organisatie die zich richt op natuureducatie en natuurbeleving. IVN is in 1960 opgericht en heeft anno 2017 25.000 leden en vrijwilligers. De organisatie heeft een landelijk bureau in Amsterdam, twaalf provinciale kantoren en 170 vrijwilligersafdelingen.

Doelstelling

De activiteiten van IVN zijn erop gericht om mensen de natuur dichtbij te laten beleven en de waarde ervan te laten ontdekken. De hoop is dat mensen zo bewust worden van hun omgeving en op duurzaamheid gericht handelen gestimuleerd wordt.

Geschiedenis

Verschillende natuurbeschermingsorganisaties zoals Vereniging Natuurmonumenten, KNNV, Jeugdbonden voor Natuurstudie, ANWB en  NIVON vonden eind jaren vijftig dat naast aankoop, beheer en studie van natuur, meer gedaan moest worden aan natuureducatie. Met name werd gedacht aan een opleiding voor Natuurgidsen. Hiervoor werd de Bond voor Natuurbeschermingswachten (die was opgericht in 1948 en weer voortkwam uit de Bond tegen Verontreiniging van Natuur en Stad uit 1939) in 1960 omgevormd tot 'IVN, Instituut voor Natuurbeschermingseducatie'. Jaap van Dijk en Jan Nijkamp worden gezien als de oprichters van IVN.[1]

Organisatie

IVN bestaat uit de vereniging IVN (vrijwilligers) en de stichting IVN (beroepskrachten). Samen vormen zij één IVN.IVN logo

Vereniging

De vereniging IVN bestaat uit ruim 170 afdelingen met zo’n 25.000 leden. Van deze leden is ongeveer een derde, bijna 9.000 leden, actief als vrijwilliger. De vrijwilligers bieden natuuractiviteiten aan op divers gebied. Zij organiseren onder andere natuurexcursies, geven natuurcursussen en natuurgidsenopleidingen, en helpen scholen bij het natuuronderwijs. Daarnaast heeft IVN een landelijke jongerenwerkgroep, WoesteLand, die natuurvakanties en activiteiten organiseert voor jongeren van 12 tot 30 jaar. De kwaliteit van cursussen en opleidingen wordt gewaarborgd door het Cursushuis, een landelijke werkgroep. De afdelingen worden vertegenwoordigd via een Landelijke Raad (leden uit de regio’s/afdelingen) en een Landelijk Bestuur.[2]

Stichting

Bij de Stichting IVN zijn ongeveer 130 beroepskrachten werkzaam. De stichting ondersteunt de afdelingen en ontplooit landelijke en regionale projecten op het gebied van natuurbeleving en natuureducatie. De organisatie bestaat uit twaalf provinciale vestigingen en één Landelijk Bureau. Binnen het Landelijk Bureau in Amsterdam zijn de afdelingen Communicatie & Fondsenwerving, Verenigingsbureau, P&O, Financiën & ICT gevestigd. Vanuit de provinciale kantoren worden vrijwilligers ondersteund door vrijwilligersconsulenten. Ook werken vanuit deze kantoren projectleiders projecten binnen de vier thema’s van IVN: Kind & natuur, Natuur & gezondheid, Natuur in de buurt en Natuur & recreatie. De stichting kent een Raad van Toezicht.[3]

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken verzorgt IVN de communicatie en educatie van de Nationale Parken in Nederland.
Veldwerk Nederland en het Bewaarde Land, twee stichtingen die schoolactiviteiten op het gebied van natuur aanbieden, zijn in 2016 gefuseerd met IVN. SME Advies, die gemeentes advies geeft op het gebied van duurzaamheid, is een aan IVN gelieerd bedrijf. Daarnaast werkt IVN nauw samen met de KNNV (Vereniging voor Veldbiologie).

Activiteiten

De activiteiten van IVN richten zich op natuurbeleving en natuureducatie. IVN vrijwilligers organiseren onder andere natuurexcursies, jeugdactiviteiten en cursussen. Sommige cursussen zijn sterk gericht op didactiek, zoals de natuuroudercursus en de natuurgidsenopleiding, andere meer op de natuur, zoals de groencursussen, vogel- of paddenstoelencursussen.

Natuurgidsenopleiding

De Natuurgidsenopleiding wordt georganiseerd door afdelingen en duurt gemiddeld anderhalf jaar. Tijdens deze opleiding leren deelnemers te gidsen in de Nederlandse natuur. Gemiddeld worden er 15 Natuurgidsenopleidingen per jaar gegeven verspreid door het hele land. Sinds het begin van IVN zijn meer dan 16.000 IVN Natuurgidsen opgeleid.[4]

Projecten

Beroepskrachten en vrijwilligers werken samen in grotere projecten en campagnes. Dit zijn bijvoorbeeld: Biowalking, Modderdag, Slootjesdagen, Tiny Forest, Operatie Steenbreek, de Groene Academie, Nationale Buitenlesdag, Jongeren Adviesbureau, Gastheer van het Landschap en Grijs, Groen en Gelukkig.

Bereik

De vrijwilligers van IVN brengen jaarlijks ruim 300.000 mensen in aanraking met de natuur in hun omgeving. Per jaar bereiken de IVN-afdelingen met hun educatieve activiteiten en programma’s meer dan 100.000 kinderen en meer dan 200.000 volwassenen.[2]

Bronnen, noten en/of referenties

1 website over de geschiedenis van       IVN http://www.ivngeschiedenis.nl/index.html

2 naar:a b jaarverslag 2015  http://ivn.onlineblad.nl/jaarverslagen/2015/

3 website IVN https://www.ivn.nl/wat-wij-doen

4 website IVN https://www.ivn.nl/cursussen/de-natuurgidsenopleiding