Contact IVN Apeldoorn

Voor informatie of vragen over IVN-afdeling Apeldoorn, mail naar info@ivn-apeldoorn.nl   
Voor specifieke adressen over activiteiten of werkgroepen, zie hieronder.
Volg ons ook op Facebook (via www.facebook.com/ivn.apeldoorn) of op Instagram (via www.instagram.com/ivn_apeldoorn/)

IVN-Lokaal  in Praktijk Centrum Bomenfoto: Archief IVN Apeldoorn

IVN Apeldoorn maakt gebruik van een lokaal in het Praktijk Centrum Bomen (PCBomen)  Asselsestraat 328b, 7312 TR Apeldoorn. Hier vinden de meeste binnenactiviteiten plaats.
Fietsen kunnen worden geplaatst in de fietsenstalling achter het gebouw.
Auto’s kunnen (beperkt) achter het gebouw worden geparkeerd.foto: Archief IVN Apeldoorn

Reserveren van het IVN-lokaal (uitsluitend voor IVN-Apeldoorn activiteiten) altijd via de secretaris (06-27317265)
Kijk tevoren in de centrale agenda of het IVN lokaal vrij is.
Contactpersoon IVN lokaal: Peter Verdegaal lokaalbeheer@ivn-apeldoorn.nl
Koffie, thee etc (bijna) op?: Fiona Grakist zorgt voor aanvulling.

Aanvragen van activiteiten

* Excursies, presentaties, e.d.: opaanvraag@ivn-apeldoorn.nl of bel de secretaris (06-27317265)
* Activiteiten voor basisscholen: Marieke Sprey,
T. 06-572 392 21
E. scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl

Betalingen

ING IBAN nummer: NL25 INGB 0000 9499 76 t.n.v. IVN Apeldoorn

Contributie / donatie (per jaar)
Leden: € 24,- Huisgenootleden € 12,- per jaar
Vriendenbijdrage: (minimaal) € 12,- per jaar
De contributie/vriendenbijdrage moet vóór 31 maart overgemaakt zijn. Opzeggingen van lidmaatschap of vriendschap dienen voor 1 november door de secretaris zijn ontvangen.

Ledenadministratie

Adreswijzigingen graag opsturen naar ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl. Aanmelden als lid/vriend via het aanmeldingsformulier

Adressen IVN Apeldoorn

Bestuur:

E. bestuur@ivn-apeldoorn.nl (alle bestuursleden)

Voorzitter:
Hayo Canter Cremers
E. voorzitter@ivn-apeldoorn.nl
T. 06 2324 6963
Bestuurscontact naar werkgroepen Excursies, Venel (landschapsonderhoud), project Groenplan (volwassenen)

Secretaris:
Annelies de Jong
T. 055-5427576 of 06- 17920454
E. secretaris@ivn-apeldoorn.nl

Penningmeester:
Willem Meuter
T. 06 275 00 772
E. penningmeester@ivn-apeldoorn.nl
Voor declaraties en administratie: administratie@ivn-apeldoorn.nl (rekeningen bij voorkeur via e-mail opsturen.) 

Leden:

Karin Karlietis
T. (055) 5423304
E. k.karlietis@planet.nl
Bestuurscontact naar werkgroepen Natuur in de Zorg, Scharrelkids, project Groenplan (scharrelkids)

Chantal Meijerink
T. meijec@xs4all.nl
E. 055 3120317
Bestuurscontact naar werkgroepen Natuurfotografie, Heemtuin De Maten.

Hans Hogenbirk
E. webmaster@ivn-apeldoorn.nl
T. 055 5423886
Bestuurscontact voor: werkgroep PR, Routes, NGO, Projecten ism Erfgoedplatform Apeldoorn

Peter Wiggers (asp.)
Annemarie Leuverman (asp)
Marieke Robers (asp.)
Bestuurscontact naar werkgroepen Publiekscursussen, Lezingen. Epe/Vaassen.

------------------------------------------------------------------------

Contactpersonen Werkgroepen en activiteiten

Werkgroep Publieksexcursies
Coördinator: via organisatie team (contact: Chantal Burink)
E. excursies@ivn-apeldoorn.nl

Voor aanvragen excursies op maat: opaanvraag@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Publiekscursussen
Coördinator: Peter Wiggers
E. publiekscursussen@ivn-apeldoorn.nl

Informatieadressen van cursusteams
(opgave voor cursussen gaat via het formulier bij de aankondiging in de activiteitenlijst).

Bomencursus: bomencursus@ivn-apeldoorn.nl
Groencursus: groencursus@ivn-apeldoorn.nl
Landschappencursus: landschappencursus@ivn-apeldoorn.nl
Cursus Natuur en samenleving: natuurensamenleving@ivn-apeldoorn.nl
Plantencursus: plantencursus@ivn-apeldoorn.nl
Paddenstoelencursus: paddenstoelencursus@ivn-apeldoorn.nl
Cursus Samenhang in de natuur: cursus-samenhang@ivn-apeldoorn.nl
Fotografie cursussen: natuurfotografie@ivn-apeldoorn.nl

Vogelcursussen:
Najaarsvogels: najaarsvogels@ivn-apeldoorn.nl
Riet- en moerasvogels: rietenmoerasvogels@ivn-apeldoorn.nl
Roofvogels: roofvogels@ivn-apeldoorn.nl
Weidevogels: weidevogels@ivn-apeldoorn.nl
Winterwatervogels: winterwatervogels@ivn-apeldoorn.nl
Tuinvogels: tuinvogels@ivn-apeldoorn.nl
Vogelgeluiden: vogelgeluiden@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Scharrelkids 
(Natuureducatie op basisscholen en buitenschoolse activiteiten voor jeugd van 4 - 12 jaar)
Contactpersoon (ook voor aanvragen van basisschoolactiviteiten): Marieke Spreij
E. scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl
T. 06-572 392 21

Natuurgidsenopleiding (NGO)
Coördinatie natuurgidsenopleiding: Ten Gevers
Administratie: Jesse Rietveld
E. ngo@ivn-apeldoorn.nl
Aanmelden voor de cursus via inschrijfformulier

Werkgroep Natuur in de Zorg
Informatie/coördinator, ook voor aanvragen en planning activiteiten:  Susanne Rasing
T. 055 5790992
Contact-mail: natuurindezorg@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep VENEL (landschapsonderhoud)
Contactpersoon/coördinator: Gerrian Tacoma.
T. (055) 534 09 43
E. landschapsonderhoud@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Lezingen
Contactpersoon: Jan Wicher Veen
E. lezingen@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Natuurfotografie
Contactpersoon: Michiel Visch
E. natuurfotografie@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Routes
Coördinator: Hans Hogenbirk
T. (055) 542 38 86
E: routes@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Heemtuin de Maten
Contactpersoon: Frans van den Born
T. (055) 542 65 97
E. heemtuin@ivn-apeldoorn.nl

Projecten
Via afdelingsbestuur
E. secretaris@ivn-apeldoorn.nl

PR (Websites, Facebook, Instagram, Nieuwsbrief, Persberichten)
Contactpersoon: Hans Hogenbirk
T. 055-5423886
E. pr@ivn-apeldoorn.nl (mail naar alle leden van de werkgroep PR)

Organisatoren van activiteiten maken een persbericht en leveren aan:
Voor persberichten (lokale pers, IVN website en enkele andere websites, IVN facebook/Instagram, IVN/KNNV nieuwsbrief): publiciteit@ivn-apeldoorn.nl
Voor IVN Nieuwsbrief: nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl
Voor IVN website: webmaster@ivn-apeldoorn.nl
Voor IVN Facebook: facebook@ivn-apeldoorn.nl 

Redactie Groenvoer (afdelingsblad): groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
Voor distributie Groenvoer: distr-groenvoer@ivn-apeldoorn.nl

Promotiekraam IVN Apeldoornpromotieteam@ivn-apeldoorn.nl