Contact IVN Apeldoorn

Voor informatie of vragen over IVN-afdeling Apeldoorn, mail naar info@ivn-apeldoorn.nl   
Voor specifieke adressen over activiteiten of werkgroepen, zie hieronder.
Volg ons ook op Facebook (via www.facebook.com/ivn.apeldoorn) of op Instagram (via www.instagram.com/ivn_apeldoorn/)

IVN-Lokaal  in Praktijk Centrum Bomen

IVN Apeldoorn maakt gebruik van een lokaaal in het Praktijk Centrum Bomen (PCBomen)  Asselstestraat 328b, 7312 TR Apeldoorn. Hier vinden de meeste binnenactiviteiten plaats.
Klik hier voor meer over de lokatie en parkeren.

Reserveren van het IVN-lokaal (uitsluitend voor IVN-Apeldoorn activiteiten) altijd via de secretaris (06-27317265)
Kijk tevoren in de centrale agenda of het IVN lokaal vrij is.

Aanvragen van activiteiten

* Excursies, presentaties, e.d.: opaanvraag@ivn-apeldoorn.nl of bel de secretaris (06-27317265)
* Activiteiten voor basisscholen: Marieke Sprey,
T. 06-572 392 21
E. scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl

Betalingen

ING IBAN nummer: NL25 INGB 0000 9499 76 t.n.v. IVN Apeldoorn

Contributie / donatie (per jaar)
Leden: € 24,- Huisgenootleden € 12,- per jaar
Vriendenbijdrage: (minimaal) € 12,- per jaar
De contributie/vriendenbijdrage moet vóór 31 maart overgemaakt zijn. Opzeggingen van lidmaatschap of vriendschap dienen voor 1 november door de secretaris zijn ontvangen.

Ledenadministratie

Adreswijzigingen graag opsturen naar ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl. Aanmelden als lid/vriend via het aanmeldingsformulier

Adressen IVN Apeldoorn

Bestuur:

E. bestuur@ivn-apeldoorn.nl (alle bestuursleden)

Voorzitter:
vacature (Hans Hogenbirk neemt waar)
T. 055-5423886
E. voorzitter@ivn-apeldoorn.nl
Externe contacten, Bestuurscontact voor: werkgroep PR, IVNeXtra

Secretaris:
Hein Hillen (vacature vanaf medio 2020)
Koning Lodewijklaan  13- B
7314 AR Apeldoorn
T. 06-27317265
E. secretaris@ivn-apeldoorn.nl
Externe contacten, Bestuurscontact voor: werkgroepen Publiekscursussen, Routes.

Penningmeester:
Willem Meuter
Oosterend 16 
2151 HN Laren
T. 
06 275 00 772
E. penningmeester@ivn-apeldoorn.nl

Voor declaraties en administratie: Carla Hulleman administratie@ivn-apeldoorn.nl (rekeningen bij voorkeur via e-mail opsturen.) 

Leden:
Janneke Brouwer
T. 055-3013975
E.  jannekebrouwer@zonnet.nl
Bestuurscontact naar werkgroepen Publieksexcursies, Natuurfotografie, Woudhuis, Lezingen.

Karin Karlietis
T. (055) 5423304
E.
Bestuurscontact naar werkgroepen Natuur in de Zorg, Scharrelkids, Heemtuin, Venel

2 Vacatures
T. 
E. 
Bestuurscontact naar projecten, cursussen, natuurgidsenopleiding, Regio Epe-Vaassen

------------------------------------------------------------------------

Contactpersonen Werkgroepen en activiteiten

Werkgroep Publieksexcursies
Coördinator: vacant
E. excursies@ivn-apeldoorn.nl

Voor aanvragen excursies op maat: opaanvraag@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Publiekscursussen
Coördinator: Yvonne van Loon
E. publiekscursussen@ivn-apeldoorn.nl

Informatieadressen van cursusteams
(opgave voor cursussen gaat via het formulier bij de aankondiging in de activiteitenlijst).

Bomencursus: bomencursus@ivn-apeldoorn.nl
Groencursus: groencursus@ivn-apeldoorn.nl
Landschappencursus: landschappencursus@ivn-apeldoorn.nl
Cursus Natuur en samenleving: natuurensamenleving@ivn-apeldoorn.nl
Plantencursus: plantencursus@ivn-apeldoorn.nl
Paddenstoelencursus: paddenstoelencursus@ivn-apeldoorn.nl
Cursus Samenhang in de natuur: cursus-samenhang@ivn-apeldoorn.nl
Sprengencursus: sprengencursus@ivn-apeldoorn.nl

Fotografie cursussen: natuurfotografie@ivn-apeldoorn.nl

Vogelcursussen:
Najaarsvogels: najaarsvogels@ivn-apeldoorn.nl
Riet- en moerasvogels: rietenmoerasvogels@ivn-apeldoorn.nl
Roofvogels: roofvogels@ivn-apeldoorn.nl
Weidevogels: weidevogels@ivn-apeldoorn.nl
Winterwatervogels: winterwatervogels@ivn-apeldoorn.nl
Tuinvogels: tuinvogels@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Scharrelkids 
(Natuureducatie op basisscholen en buitenschoolse activiteiten voor jeugd van 4 - 12 jaar)
Contactpersonen (ook voor aanvragen van basisschoolactiviteiten): Marieke Spreij
E. scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl
T. 06-572 392 21

Regiowerkgroep Epe-Vaassen (i.o.)
Coördinator a.i.: Ten Gevers
E. epe-vaassen@ivn-apeldoorn.nl
T. 0578-620505

Natuurgidsenopleiding
Coördinatie natuurgidsenopleiding: Ten Gevers
E. ngo@ivn-apeldoorn.nl
Aanmelden voor de cursus via inschrijfformulier

ICT redactie (Websites, Facebook, Instagram, Nieuwsbrief, Persberichten)
Contactpersoon: Hans Hogenbirk
T. 055-5423886
E. pr@ivn-apeldoorn.nl

Organisatoren van activiteiten maken een persbericht en leveren aan:
Voor persberichten (lokale pers, IVN website en enkele andere websites, IVN facebook/Instagram, IVN/KNNV nieuwsbrief): publiciteit@ivn-apeldoorn.nl
Voor IVN/KNNV Nieuwsbrief: nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl
Voor IVN website: webmaster@ivn-apeldoorn.nl
Voor IVN Facebook: facebook@ivn-apeldoorn.nl 

Redactie Groenvoer (afdelingsblad): groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
Voor distributie Groenvoer: distr-groenvoer@ivn-apeldoorn.nl

Promotiekraam IVN Apeldoornpromotieteam@ivn-apeldoorn.nl 

Werkgroep Natuur in de Zorg
Informatie/coördinator, ook voor aanvragen en planning activiteiten:  Jan van der Velden (tot eind 2020).
T. 06 51803939
Contact-mail: natuurindezorg@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep VENEL (landschapsonderhoud)
Contactpersoon/coördinator: Gerrian Tacoma.
T. (055) 534 09 43
E. landschapsonderhoud@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Lezingen
Contactpersoon: Jan Wicher Veen
E. lezingen@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Natuurfotografie
Contactpersoon: Yvonne Verhoef
E. natuurfotografie@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Routes
Coördinator: Hans Hogenbirk
T. (055) 542 38 86
E: routes@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Heemtuin de Maten
Contactpersoon: Frans van den Born
T. (055) 542 65 97
E. heemtuin@ivn-apeldoorn.nl

Projecten
Via afdelingsbestuur
E. secretaris@ivn-apeldoorn.nl