Contact IVN Apeldoorn

Voor informatie of vragen over IVN-afdeling Apeldoorn, mail naar info@ivn-apeldoorn.nl

Voor specifieke adressen over activiteiten of werkgroepen, zie hieronder.
Volg ons ook op Facebook (via) of op Instagram (via www.instagram.com/ivn_apeldoorn/)

IVN-Lokaal  in Praktijk Centrum Bomen

Contact IVN Apeldoorn
locatie Praktijk centrum Bomen

IVN Apeldoorn maakt gebruik van een lokaal in het Praktijk Centrum Bomen (PCBomen)  Asselsestraat 328b, 7312 TR Apeldoorn. Hier vinden de meeste binnenactiviteiten plaats.
Fietsen kunnen worden geplaatst in de fietsenstalling achter het gebouw.
Auto’s kunnen (beperkt) achter het gebouw worden geparkeerd.

Reserveren van het IVN-lokaal (uitsluitend voor IVN-Apeldoorn activiteiten) altijd via de secretaris )
Kijk tevoren in de centrale agenda of het IVN lokaal vrij is.
Contactpersoon IVN lokaal: Peter Verdegaal lokaalbeheer@ivn-apeldoorn.nl
Koffie, thee etc (bijna) op?: Fiona Grakist zorgt voor aanvulling.

Aanvragen van activiteiten

* Excursies, presentaties, e.d.: LEES HIER MEER
E:  opaanvraag@ivn-apeldoorn.nl

* Activiteiten voor basisscholen: LEES HIER MEER
E. scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl

Betalingen

ING IBAN nummer: NL25 INGB 0000 9499 76 t.n.v. IVN Apeldoorn

Contributie / donatie (per jaar 2023)
Leden: € 25,- Huisgenootleden € 12,50 per jaar
Vriendenbijdrage: (minimaal) € 12,50 per jaar
De contributie/vriendenbijdrage moet vóór 31 maart overgemaakt zijn. Opzeggingen van lidmaatschap of vriendschap dienen voor 1 november door de secretaris zijn ontvangen.

Ledenadministratie

Adreswijzigingen graag opsturen naar ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl.
Aanmelden als lid via het aanmeldingsformulier

Adressen IVN Apeldoorn

Bestuur:
E. bestuur@ivn-apeldoorn.nl (alle bestuursleden)

Voorzitter:
(Wordt voorlopig waargenomen door Peter Wiggers)
E. voorzitter@ivn-apeldoorn.nl

Secretaris:
Annelies de Jong
E. secretaris@ivn-apeldoorn.nl
Bestuurscontact naar werkgroep Lezingen, Venel (landschapsonderhoud),  Scharrelkids
Bekijk voor je gaat bellen ook de veelgestelde vragen. Misschien staat het antwoord er al bij.

Penningmeester:
Willem Meuter
E. penningmeester@ivn-apeldoorn.nl
Voor declaraties en administratie: administratie@ivn-apeldoorn.nl (rekeningen bij voorkeur via e-mail opsturen.)

Leden:

Chantal Meijerink
E. bestuur.chantal@ivn-apeldoorn.nl
Bestuurscontact naar werkgroepen Heemtuin De Maten, werkgroep Routes.

Peter Wiggers
E. voorzitter@ivn-apeldoorn.nl
Bestuurscontact naar werkgroepen Publiekscursussen, NGO, Natuurfotografie

Anne-Marie van Hout
E. bestuur.anne-marie@ivn-apeldoorn.nl
Bestuurscontact naar werkgroepen Excursies, PR, Groenvoer, Promotieteam

Hayo Canter Cremers
E. bestuur.hayo@ivn-apeldoorn.nl

Marieke Sprey
E. sprey.marieke@gmail.com
Bestuurscontact naar werkgroepen Natuur in de Zorg, Groenplan

Projecten algemeen: per project te bepalen

————————————————————————

Contactpersonen Werkgroepen en activiteiten

Voor meer informatie over de werkgroep: klik op de titel

Werkgroep Publieksexcursies
Coördinator: via organisatie team (contact: Chantal Burink)
E. excursies@ivn-apeldoorn.nl

Voor aanvragen excursies op maat: opaanvraag@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Publiekscursussen
Coördinator: Peter Wiggers
E. publiekscursussen@ivn-apeldoorn.nl

Informatieadressen van cursusteams
(opgave voor cursussen gaat via het formulier bij de aankondiging in de activiteitenlijst ).

Bomencursus: bomencursus@ivn-apeldoorn.nl
Groencursus: groencursus@ivn-apeldoorn.nl
Landschappencursus: landschappencursus@ivn-apeldoorn.nl
Cursus Natuur en samenleving: natuurensamenleving@ivn-apeldoorn.nl
Plantencursus: plantencursus@ivn-apeldoorn.nl
Paddenstoelencursus: paddenstoelencursus@ivn-apeldoorn.nl
Cursus Samenhang in de natuur: cursus-samenhang@ivn-apeldoorn.nl
Fotografie cursussen: natuurfotografie@ivn-apeldoorn.nl

Vogelcursussen:
Najaarsvogels: najaarsvogels@ivn-apeldoorn.nl
Riet- en moerasvogels: rietenmoerasvogels@ivn-apeldoorn.nl
Roofvogels: roofvogels@ivn-apeldoorn.nl
Weidevogels: weidevogels@ivn-apeldoorn.nl
Winterwatervogels: winterwatervogels@ivn-apeldoorn.nl
Tuinvogels: tuinvogels@ivn-apeldoorn.nl
Vogelgeluiden: vogelgeluiden@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Scharrelkids
(Natuureducatie op basisscholen en buitenschoolse activiteiten voor jeugd van 4 – 12 jaar)
Contactpersoon (ook voor aanvragen van basisschoolactiviteiten): Maarten Slot / Margot Klein
E. scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl

Natuurgidsenopleiding (NGO)
Coördinatie natuurgidsenopleiding: Ten Gevers
Administratie: Jesse Rietveld
E. ngo@ivn-apeldoorn.nl
Aanmelden voor de cursus via inschrijfformulier

Werkgroep Natuur in de Zorg
Informatie/coördinator, ook voor aanvragen en planning activiteiten:  Susanne Rasing
T. 055 5790992
Contact-mail: natuurindezorg@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep VENEL (landschapsonderhoud)
Contactpersoon/coördinator: Gerrian Tacoma.
T. (055) 534 09 43
E. landschapsonderhoud@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Lezingen
Contactpersoon: Frans Nijman
E. lezingen@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Natuurfotografie
Contactpersoon: Michiel Visch
E. natuurfotografie@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Routes
Coördinator: Hans Hogenbirk
E: routes@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Heemtuin de Maten
Contactpersoon: Frans van den Born
T. (055) 542 65 97
E. heemtuin@ivn-apeldoorn.nl

Projecten
Via afdelingsbestuur
E. secretaris@ivn-apeldoorn.nl

PR (Websites, Facebook, Instagram, Nieuwsbrief, Persberichten)
Contactpersoon: Anne-Marie van Hout
E. pr@ivn-apeldoorn.nl (mail naar alle leden van de werkgroep PR)

Organisatoren van activiteiten maken een persbericht en leveren aan:
Voor persberichten (lokale pers, IVN website, IVN Social media, IVN nieuwsbrief): publiciteit@ivn-apeldoorn.nl
Voor IVN Nieuwsbrief: nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl
Voor IVN website: webmaster@ivn-apeldoorn.nl
Voor IVN Facebook/Instagram: facebook@ivn-apeldoorn.nl

Redactie Groenvoer (afdelingsblad): groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
Voor distributie Groenvoer: distr-groenvoer@ivn-apeldoorn.nl

Promotiekraam IVN Apeldoornpromotieteam@ivn-apeldoorn.nl

Vertrouwenspersoon: Karin Karlietis
IVN-landelijk heeft een notitie opgesteld “In Veilige Handen” met betrekking tot het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag. IVN-Apeldoorn volgt dit landelijk beleid. >> Lees meer