Werkgroep Natuurfotografie

Fotograferen is een véélzijdige bezigheid en binnen de fotografie is het maken van natuurfoto’s een vak apart. De werkgroep Natuurfotografie wil natuur- en landschapsbeleving vangen in foto’s. Deze foto’s stellen we ter beschikking aan alle werkgroepen van IVN Apeldoorn. Maar we doen meer: we organiseren ook activiteiten om de fijne kneepjes van natuurfotografie verder onder de knie te krijgen door middel van excursies, cursussen, exposities en fotowedstijden. De werkgroep hanteert bij haar activiteiten onder meer de volgende uitgangspunten: fotografeer dieren en planten alléén in hun leefomgeving, houd een gepaste afstand aan bij het fotograferen en beschadig geen natuur je bent immers te gast in de natuur.

Jaarlijks zijn er activiteiten voor zowel leden/vrienden van IVN Apeldoorn als publieksactiviteiten. Per activiteit wordt aangegeven voor welke doelgroep die activiteit bestemd is. 
Kijk in het activiteitenmenu welke er gepland staan.