Nieuwsbrief IVN Apeldoorn

De digitale ‘IVN Nieuwsbrief’ is een maandelijkse nieuwsbrief via e-mail aan leden en vrienden van IVN Apeldoorn. De afzonderlijke berichten, oproepen of aankondigingen zijn beknopt en kunnen een verwijzing naar andere nieuwsbronnen bevatten.
De Nieuwsbrief is door zijn frequenter verschijning een aanvulling op ons kwartaalblad Groenvoer en vormt tevens een brug naar de afdelingswebsite.
De IVN Nieuwsbrief verschijnt in de laatste week van de maand. Kopij kan uiterlijk tot de 24e van de maand worden verstuurd aan nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl.

2024

2023

2022

2021

2020foto: Archief IVN Apeldoorn

2019foto archief IVN Apeldoorn

2018fotoarchief IVN-Apeldoorn foto:W.Kuijpers

2017fotoarchief IVN-Apeldoorn foto:Ruud Knol

2016Apd Haps