Werkgroep publieksexcursies

De werkgroep Publieksexcursies verzorgt een van de kernactiviteiten van het IVN: het organiseren van publiekswandelingen. De meeste wandelingen hebben een algemeen karakter, sommige zijn toegesneden op een specifiek thema, zoals paddenstoelen, uilen of vleermuizen. Ook zijn er wandelingen op locatie in park Berg en Bos of in Het Woudhuis. Elke 3e zondag van de maand, maar ook op andere dagen of op aanvraag.

De organisatoren uit de diverse teams doen de voorbereiding van de wandelingen en zetten ze uit. De routebeschrijving en de achtergronfinformatie gaan vooraf per e-mail naar de voor de excursie ingedeelde natuurgidsen. Voor de uitvoering van de excursie met publiek doen de organisatoren met de de ingedeelde gidsen een of meer voorwandelingen om bekend te raken met route en omgeving.

De pool van natuurgidsen is inzetbaar bij de excursies die het IVN biedt.  Bij het opstellen van het halfjaarprogramma schrijven natuurgidsen uit de pool zich in voor enkele activiteiten. Ook zijn er natuurgidsen die zich beschikbaar stellen voor aangevraagde activiteiten. Zij worden dan benaderd zodra er zich een aanvraag voordoet.

Meedoen? 

Neem contact met op met de contactpersoon van de werkgroep. Adressen vind je onder het menu Contact.