Werkgroepen

De meeste activiteiten van IVN Apeldoorn worden voorbereid en uitgevoerd door verschillende werkgroepen en teams. Deze kleine groepjes werken zelfstandig binnen de kaders die jaarlijks voor de afdeling worden vastgesteld. De coördinatoren van elke werkgroep overleggen  samen met het afdelingsbestuur over het beleid van de afdeling en de activiteiten die worden georganiseerd.

Klik voor de activiteiten die de werkgroepen doen op de titel van de werkgroep.
Adressen vind je onder het menu Contact

IVN Apeldoorn kent de volgende werkgroepen en teams:

Publiekscursussen Met separate cursusteams voor de organisatie en uitvoering van de diverse cursussen.
Coördinatiegroep Natuurgidsenopleiding (NGO)   Organiseert de natuurgidsenopleiding.
Publieksexcursies Met separate teams voor de organisatie en uitvoering van publieksexcursies enerzijds en activiteiten op aanvraag anderzijds.
Gidsenpool De pool met natuurgidsen bestaat uit gidsen die inzetbaar zijn bij excursies.
Scharrelkids Schoolgidsen voor activiteiten t.b.v. kinderen van de basisschool).
Jongeren Er is nog geen werkgroep die zich specifiek richt op jongeren
Natuur in de zorg  Wil ouderen een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren.
VENEL Organiseert activiteiten m.b.t. landschapsonderhoud.
Lezingen Organiseert lezingen.
Natuurfotografie Maakt natuurfoto’s en organiseert fotografie cursussen.
Routes Maakt en onderhoudt wandel- en fietsroutes.
Heemtuin de Maten Onderhoudt de heemtuin in de Maten.
Werkgroep Epe-Heerde (i.o.) Richt zich met activiteiten op het gebied van Heerde tot Vaassen.
Projecten Projecten die niet binnen een werkgroep kunnen worden uitgevoerd
Publiciteit Verzorgt o.a. de digitale media, Nieuwsbrief, folders en distributie persberichten.
Groenvoer redactie Maakt het ledenblad van IVN Apeldoorn
Promotieteam Verzorgt de IVN Promotiekraam
Bestuur  Het afdelingsbestuur coördineert en faciliteert en houdt contact met de verschillende werk- en projectgroepen.