Over ons

IVN Apeldoorn: een actieve vereniging

Vacatures

IVN Apeldoorn is één van de plaatselijke afdelingen van de landelijke vereniging en richt zich op de directe omgeving van Apeldoorn, Epe en Voorst.
IVN Natuureducatie laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal.
IVN Apeldoorn organiseert excursies begeleid door daarvoor opgeleide natuurgidsen, maar ook diverse cursussen voor iedereen met interesse in de natuur en die de eigen omgeving graag beter leert kennen.  Er worden wandel- en fietsroutes uitge­zet en er wordt onderhoudswerk verricht in lokale natuurgebieden. Verder zijn er activiteiten gericht op kinderen/basisscholieren, ouderen en uiteraard voor de eigen leden. Dit alles met het doel de mensen bekend en vertrouwd te maken met wat de natuur aan boeiends te bieden heeft. Kennis over de waarde van de eigen leefomgeving leidt tot waarderen van die omgeving en er zorg voor willen dragen.

Bekijk een YouTube filmpje

 

>> Lees meer over IVN

Ontstaan van IVN

Oorspronkelijk staat IVN voor ‘Instituut Voor Natuureducatie’. Tegenwoordig spreken we over IVN Natuureducatie.
IVN is voortgekomen uit de Bond tegen Verontreiniging van stad en land, opgericht in de jaren dertig. In 1948 werd de naam omgezet in Bond van Natuurbeschermingswachten, een landelijke vereniging met afdelingen en districten. Deze bond werd op 17 mei 1960 omgezet in de Vereniging Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. De leden van de vereniging zetten zich in voor het daadwerkelijk realiseren van de doelstellingen: meer natuur van betere kwaliteit en een gezond milieu.
>> Lees meer op de geschiedeniswebsite van IVN

IVN Apeldoorn heeft de ANBI status.

Disclaimer en privacy statement