November: Grauwe gans – Anser anser

Ook Drenthe is aantrekkelijk voor grauwe ganzen

Het is herfst. Grauwe ganzen verzamelen zich weer, ook bij Hoogeveen. Niet tientallen, maar honderden, in de Boerenveensche Plassen bij Pesse, Oude Kene en Pesserma ten noorden van Hoogeveen en de Molenoevers bij Echten. De meest algemene gans in Nederland, dus ook van Drenthe. De laatste 20 jaar is er steeds meer natte natuur bijgekomen. Grauwe ganzen worden gewoon uitgenodigd hier te broeden. Het gras op weilanden is voedzaam en ook in natuurgebieden is voldoende voedsel voorhanden. Dat betekent dat grauwe ganzen veel jongen krijgen. Ze broeden in losse kolonies. Dat begint eind februari en eindigt begin juni. Zes jongen per broedpaar is normaal. Ouders met kuikens vormen crèches. In 1968 vestigde het eerste paar grauwe ganzen zich in de Oostvaardersplassen. Nu tellen Sovon-vrijwilligers elke maand een half miljoen.

Gent en gansje
Het kan gezichtsbedrog zijn, maar het lijkt dat de gent iets forser is gebouwd dan de gans. Op de foto’s is dat te zien, vooral aan de dikkere hals van de vogel. Bij het zoeken naar geschikte nestplekken maken ze nogal misbaar. Herrieschoppers die andere broedvogels niet in hun territorium dulden. Alleen nijlganzen maken nog meer herrie, dag en nacht. In maart keert de rust terug. De afstand tussen de nesten is bepaald. Losse kolonies, niet te dicht opelkaar. In de Boerenveensche Plassen tel ik ieder voorjaar drie tot zes broedgevallen. Ongekend, want de grauwe gans kwam hier tien jaar geleden niet voor. Dan wordt het stil. De ganzen zijn heimelijk, laten zo min mogelijk merken waar ze broeden. De gans ligt plat op het nest, kop en hals liggen op de pitrus. Ze broedt ongeveer dertig dagen op zes tot acht witte eieren. Het aantal legsels blijft bij één. Maar er zijn meer grauwe ganzen die niet broeden. Dat doen ze pas na hun derde of vierde jaar. Dus blijft de onrust voortduren van ruziënde pubers. Herrie in riet- en pitrusvelden. Nu, in de herfst, verzamelen grauwe ganzen zich op  plassen, weilanden en geoogste maïsvelden. Deze maand komen daar de kolganzen uit het noorden bij.

IVN Hoogeveen Hero Moorlag grauwe gans

Tekst en foto’s:  Hero Moorlag