Hoogeveen
Vogels
donderdag16mrt2017

Ringaflezers gezocht voor Jaar van de Kievit

Het gaat niet goed met één van de bekendste weidevogels, de Kievit. Vanaf halverwege de jaren 90 neemt het aantal broedende Kieviten in ons land in rap tempo af. Daarom is 2016 door Sovon en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Kievit (www.sovon.nl/nl/jaarvandekievit).

Waarom nemen de aantallen Kieviten af? Er zijn sterke aanwijzingen dat te weinig Kieviten hun eerste weken overleven. Daarom doen we in 2016 en 2017 onderzoek naar de overleving van kuikens. Daarbij kijken we ook naar het effect van bepaalde maatregelen op de overlevingskansen. De kennis die we daarmee opdoen is onmisbaar bij het treffen van de juiste maatregelen om de Kievit weer een kans te geven.

IVN Hoogeveen kievitIn 2017 vindt het onderzoek plaats in 11 verschillende gebieden; 6 gebieden met maatregelen voor Kieviten en 5 vergelijkbare referentiegebieden zonder maatregelen. Eén gebied met maatregelen ligt in Drenthe, tussen Hoogeveen en Alteveer. In de onderzoeksgebieden worden kuikens geringd met codevlaggen, die op afstand kunnen worden afgelezen (zie foto).

Voor dat aflezen zoeken we nog vrijwilligers om ons te helpen. Wij hopen dat er binnen IVN Hoogeveen enthousiaste vogelaars zijn die mee willen doen! Het bezit van een telescoop is hierbij zeer wenselijk.

  • Wat: opsporen van kievitenfamilies en aflezen van de codevlag bij geringde kuikens
  • Wanneer: in de periode eind april – half juli
  • Hoe vaak: 2-3 keer per week, verdeeld over meerdere vrijwilligers
  • Contact: bij interesse en voor meer informatie kun je mailen of bellen naar: maja.roodbergen@sovon.nl, 06-44758771